Høringssvar 2012

Høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Skatteministeriet
Nicolai Egtveds Gade 28
1402 København K
js@skat.dk

J. nr. 2009-231-0027

Det Økologiske Råd er helt enig i lovens formål om både at opnå en reduktion i pesticidforbruget og en reduktion i forbruget af de mest miljø- og sundhedsbelastende pesticider.

Det fremgår af lovforslaget, at de gennemførte beregninger ved omstilling til god konventionel praksis viser et fald i behandlingshyppigheden fra 2,8 i 2010 til 1,9 i 2015, og at det forventes at ske ved, at forbruget af de mest sundheds- og miljøbelastende bekæmpelsesmidler vil ophøre eller blive stærkt reduceret.

Det Økologiske Råd er ikke overbevist om, at alle landmænd vil omstille til god konventionel praksis, så en behandlingshyppighed på 1,9 i 2015 som følge af afgiften vil næppe blive tilfældet. Afgiften vil imidlertid også øge motivationen til at udvikle og anvende teknologier, der kan reducere pesticidforbruget, f.eks. teknikker til registrering og varsling af skadevoldere og teknikker til at minimere sprøjtemiddelforbruget.

Det fremgår af lovforslaget, at afgiften vil blive suppleret med en række andre gode initiativer, der vil kunne reducere de uønskede effekter af pesticidanvendelsen bl.a. rådgivning i integreret plantebeskyttelse, opdaterede vejledninger om integreret plantebeskyttelse, hjælpeværktøj til at vælge de mindst belastende pesticider og udvikling af nye metoder til varsling af skadevoldere. Det Økologiske Råd finder, at disse initiativer er meget vigtige for at opnå det ønskede resultat af afgiftsændringen.

Det Økologiske Råd ser med tilfredshed, at regeringen i 2012 vil udarbejde en ny pesticidstrategi, hvor yderligere virkemidler kan indgå, bl.a. fremme af udvikling og anvendelse af nye teknologier.

Det Økologiske Råd finder det af afgørende betydning, at afgiftens påvirkning af skadevoldernes resistensdannelse følges nøje, så der kan gribes ind, før de meget billige midler skal anvendes i forøgede doseringer for at opnå en tilstrækkelig effekt på skadevolderne.  For at motivere landbruget til at vælge sprøjtestrategier, der ikke fremmer resistensdannelse, bør det fremgå af bemærkningerne til loven, at en særlig resistensafgift på de billige sprøjtemidler, der er i risiko for at blive ineffektive, vil kunne komme på tale, hvis jordbrugerne ikke anvender sprøjtestrategier, der hæmmer resistensdannelse.

Det Økologiske Råd ser endvidere med tilfredshed, at afgiftsændringen ikke fører til væsentlige meromkostninger for de mange danske nicheproduktioner inden for bl.a. frø- og frugtproduktion, så de fortsat kan være et eksempel for resten af verden med hensyn til minimering af pesticidanvendelsen.

 

Resumé

  • Det Økologiske Råd støtter lovforslaget.
  • Det bør fremgå af bemærkningerne, at en særlig resistensafgift på de billige sprøjtemidler kan komme på tale, hvis jordbrugerne ikke anvender sprøjtestrategier, der hæmmer resistensdannelse.
  • Det er vigtigt, at afgiften suppleres med andre initiativer bl.a. rådgivning i integreret plantebeskyttelse, hjælpeværktøj til at vælge de mindst belastende pesticider og udvikling af nye metoder til varsling af skadevoldere.

 

Med venlig hilsen

Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis