"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2012

Høringssvar til ”Rammenotat om kosmetiske midler hårfarver”

Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag II og III til den tekniske udvikling”.

Først vil Forbrugerrådet og Det Økologiske Råd takke for muligheden for at afgive høringssvar.

Med henvisning til, at resorcinol er optaget på EUs liste over stoffer med dokumentation for hormonforstyrrende effekter i dyreforsøg (kat. 1), kan Forbrugerrådet og Det Økologiske Råd ikke støtte, at resorcinol overhovedet tillades i hårfarveprodukter (ifølge rammenotatet foreslås det nedsat fra 2,5 % til 1,25 %).

Forbrugerrådet og Det Økologiske Råd kan desuden ikke støtte, at 1-naphthol overhovedet anvendes i hårfarveprodukter, da det er mistænkt for at være hormonforstyrrende (EUs liste over stoffer med dokumentation for hormonforstyrrende effekter, kat. 3B). Det er desuden fundet at være irriterende for kaninøjet ved koncentrationer på 2 % og 2,5 %. Vi kan derfor ikke støtte op om den foreslåede stigning i tilladt indhold fra 1 % til 2 % i blandingen.

HC Red No 10 + HC Red No 11 har forskellige fysisk-kemiske egenskaber, hvilket påvirker biotilgængeligheden og opførslen for de to forbindelser i blandingen. Dette medfører, at en toksikologisk vurdering af stoffet er vanskelig, eftersom resultaterne vil vise stor variation. Vi er derfor også skeptiske overfor brugen af dette stof, før der foreligger klare toksikologiske data der kan afvise sundhedsskadelige effekter af stoffet.

Forefindes ovenstående kemikalier alligevel i hårfarveprodukter, mener vi, at det specielt bør sikres, at det tydeligt fremgår af mærkningen, at produkttypen indeholder sundhedsskadelige kemiske stoffer, der kan give alvorlige allergiske reaktioner, og som desuden mistænkes for at være kræftfremkaldende og/eller hormonforstyrrende.

Forbrugerrådet og Det Økologiske Råd kan støtte de andre forslag.

 

Med venlig hilsen

Claus Jørgensen
Miljø- og trafikpolitisk medarbejder, Forbrugerrådet

Lone Mikkelsen
Kemikaliepolitisk medarbejder, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Debatarrangement om europæisk energipolitik
Tid: 28. sep. 2017, kl 13-15
Sted: Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg
Læs mere 
Tilmeld dig her

Shipping’s fair share
Tid: 22. nov 2017, kl 9.00-16.30
Sted: Clarion Hotel , CPH
Læs mere her

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17