Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2012

Høringsvar: "Nej til slækkelse af grænseværdier for bly i smykker og hårpynt"

”Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), bilag XVII vedrørende begrænsning ad bly og blyforbindelser i smykker og hårpynt”

Først vil Det Økologiske Råd (DØR) takke for muligheden for at afgive høringssvar.

DØR kan ikke støtte Kommissionens forslag, som vil medføre en forhøjet grænseværdi for bly og blyforbindelser i smykker og hårpynt i Danmark. Vi ikke kan støtte en sådan slækkelse af sikkerheden for mennesker og miljø. Forslaget vil medføre, at nogle persongrupper (som udgangspunkt den danske befolkning) vil blive udsat for en øget eksponering for bly.

Bly er et giftigt tungmetal, som påvirker centralnervesystemet. Derfor er især små børn, som er i udviklingsstadiet, meget udsat. Man ved, at eksponering for bly øger risikoen for nedsat intelligens, ADHD og skolefrafald. Desuden er bly forbundet med lidelser, der er almindelige hos ældre mennesker, f.eks. forhøjet blodtryk, nedsat nyrefunktion og nedsat hjernefunktion, muligvis ved eksponeringsniveauer, som kun er en anelse højere end dem, der påvirker hjernens udvikling hos børn[1,2].

I 2010 konkluderede EFSA[3], at der ikke kunne fastsættes en sikker grænse for, hvor høj en eksponering for bly man kan tåle . Konklusionen er lavet på basis af fødevarer, men det er DØRs klare holdning, at en velbegrundet tvivl om et stofs giftighed og bivirkninger bør komme befolkningen til gode, og vi mener derfor, at en forøgelse af grænseværdien på nationalt plan er forkert. Endvidere vil en lovændring medføre, at flere artikler, som i dag er omfattet af gældende dansk ret, vil være undtaget fra europæisk lov, og dermed yderligere øge eksponeringen. Især for børn vil disse undtagelser have stor betydning, da de sutter og bider i ting. Der findes gode alternativer til bly i ædelstene, halvædelstene og glasemaljer, hvor især sidstnævnte kan øge børns eksponering, f.eks. via kosten når der bruges emaljebelagt service.
Sidst men ikke mindst vil det øge eksponeringen i visse arbejdsmiljøer.

Med venlig hilsen
Lone Mikkelsen, Kemikaliepolitisk medarbejder, Det Økologiske Råd

[1] European Food Safety Authority. Scientific Opinion on Lead in Food. EFSA panel on contaminants in the food chain (CONTAM). EFSA J 2010; 8: 1570

[2] Grandjean F; Even low-dose lead exposures is harzardeous; The Lancet; Vol 376 September11, 2010

[3] Det Europæiske Fødevareagentur


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small