Høringssvar 2012

Høringssvar om energimærket til nye person- og varebiler

Vi skal indledningsvist gøre opmærksom på, at vi finder der er det grundlæggende problem med energimærkningsskalaen, at den tager udgangspunkt i de ”officielle” forbrugstal fra typegodkendelsen, der af forskellige grunde i stadig stigende grad afviger fra det reelle forbrug på trods af at testmetoderne er de samme.

Fjern plusserne – Bilag 1

Som udgangspunkt er vi modstandere af at bruge A+-A+++ i forbindelse med energimærkning, da det rent kommunikativt er en katastrofe i forhold til forbrugerne da det afhænger af de enkelte produktgrupper.

Konventionel teknologi max A -

Såfremt man fastholder brugen af plusserne bør man bruge samme princip som fx anvendes i forbindelse med den kommende energimærkning af varmekedler, hvor konventionelle kedler/fyr maximalt kan tildeles A-mærket (fx de mest effektive kondenserende oliefyr). Her vil det betyde at konventionelle motorer maximalt kan opnå A-mærket og at niveauet for A lægges derefter. Dermed reserveres plusserne til fx el og hybridbiler.

Brugte biler bør også omfattes - § 1

Da en meget stor del af bilsalget til private ligger på brugtbilmarkedet bør det overvejes også at inkludere pligtig brug af mærket på erhvervsmæssigt salg af brugte biler omfattet af databasen på bilviden.dk. Ellers risikerer man at mindske effekten af mærkningen betydeligt. Dette bør selvfølgelig føre til en ændring i titlen på bekendtgørelsen.

Elbiler og Gasbiler - § 1 stk. 5

Vi mener som udgangspunkt at alle biler bør være omfattet af energimærkningen – uanset drivmiddel. Dette giver forbrugeren den bedste mulighed for at vurdere teknologierne op mod hinanden i købssituationen. Som minimum bør el- og gasbiler eksplicit gives mulighed for at bruge energimærket aktivt for evt. at kunne markere forskellene i energieffektivitet.

Ny mulighed for mere realistisk forventet energiforbrug og TCO – Bilag 1 punkt 6.

I forhold til økonomioplysningerne i skemaet synes vi at det er en fornuftig udvidelse at indføje tillægsafgifterne. Som nævnt indledningsvist afviger brændstofforbruget i virkelighedens verden i stigende grad fra typegodkendelsens, hvilket et langt stykke hen ad vejen gør økonomiberegningerne noget fiktive. Dette er synd eftersom det er på baggrund af disse oplysninger at forbrugeren får mulighed for at lave en hurtig hovedberegning af Total Cost of Ownership (TCO). Desuden medfører dog en voksende mistillid mellem forbrugerne og producenterne. Vi foreslår derfor at producenten/repræsentanten/importøren gives mulighed for at angive et mere realistisk forbrugstal ved 20.000 km – dog således at forbruget aldrig kan komme under det fra typegodkendelsen. Elbilsproducenter oplyser allerede både det målte i typegodkndelsen og det realistiske.

I forhold til § 10 skal vi bede om at samarbejdet også udvides til miljøorganisationer.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis