Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2012

Høringssvar på opfølgning af energiaftalen mht. vedvarende energi m.v. – med hovedvægt på biogas

Høringssvar til forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Opfølgning på energiaftalen af 22. marts 2012)
 
Landmøller: Det Økologiske Råd er enig i, at med de generelt stigende afregningspriser for el, kan der være behov for en regulering af den hidtidige støtte på 25 øre plus til vindproduceret el fra vindmøller på land. Idet vi går ud fra, at nedtrapning af støtten ved elpriser over 35 øre er vurderet med branchen, således at dette støtteniveau fortsat vil tilskynde til opstilling af vind på land, kan vi støtte tankemåden i forslaget.

Kystmøller: Vi kan ligeledes støtte, at ordningen med tilskud på 25 øre plus fastholdes for kystnære vindmøller, idet vi anser et støtteniveau på samlet mindst 70 øre som nødvendigt for at sætte gang i denne udbygning, som en del af energiforliget af 22.3.2012.

Kraftvarmeproduktion: Vi kan endvidere støtte indførelse af en ny støtte på 3 øre pr. kWh til private ejede kraftvarmeproduktion for at fastholde denne, idet fastholdelse af kraftvarmeprincippet er både energisystemmæssigt og økonomisk fordelagtigt at bevare for Danmark.

Nye VE-teknologier: Vi kan støtte at puljen til nye VE-teknologier i Danmark forlænges. Vi ser dog et behov for en forøgelse af dette støtteniveau ud over de 25 mio. kr. årligt, såfremt Danmark virkelig skal rykke fremad med udviklingen af nye VE-teknologier.

Biogas: Vi støtter, at klima-, energi-, og bygningsministeren kan fastsætte regler med kriterier for bæredygtighed, og at modtagelse af ydelserne er betinget af opfyldelsen af disse kriterier (§ 43 e stk. 15). Dette er helt centralt, og kriterierne bør meldes ud meget hurtigt, så der ikke projekteres og bygges anlæg, hvor der ikke anvendes bæredygtige biomasser. Kriterierne bør ud over fortrængning af fossile brændsler omfatte påvirkning af jordens kulstofindhold, udledning af næringsstoffer og påvirkning af biodiversiteten.

Allerede nu bør man sikre sig – uden at afvente udformning af bæredygtighedskriterierne - at der ikke dyrkes majs til biogas, som det sker i stor stil i Tyskland – og i Sønderjylland mhp. salg til tyske biogasanlæg. Dette har i flg. danske forskere ingen positiv klimaeffekt, jfr. bl.a. Ingeniøren d. 20.4.2012. En ændring kunne formuleres som: ”Der kan ikke gives støtte til majs, som dyrkes med det formål at bruge de spiselige dele til biogas”. Man kunne her tilføje kornafgrøder. Derimod kan man godt få tilskud, selv om man tilsætter restprodukter fra majs til biogasanlæg – f.eks. stængler og blade. Hvis en ensilering af majs slår fejl, skal det også være tilladt at tilsætte dette til biogasanlægget. Andre afgrøder som græs, kløvergræs og efterafgrøder, som spiller en positiv rolle i sædskifte, skal frit kunne anvendes, med det høje tilskud.

Lovforslaget nævner ikke madaffald/organisk affald til biogas. Dette bør fremmes – her kunne indføres et særligt tillæg for at udnytte madaffald i biogasanlæggene.

Venlig hilsen
Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small