Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2012

Høring vedr. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Kommentarer fra Det Økologiske Råd til ”Høring af udkast til to bekendtgørelser om VA-godkendelsesordningen”

Det Økologiske Råd (DØR) takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Vi ser det som positivt, at der indføres krav om test for nikkel.

Vi er desuden positive overfor, at kravet til blyafgivelse fra vandhaner nedsættes fra 20 µg til 5 µg, dog mener vi, at det bør kunne gennemføres langt tidligere end 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse – f.eks. med udgangen af 2012 (også set i lyset af ”Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand” § 9 Kap. 4).

Bly er et giftigt tungmetal, som ophobes i mennesker og i naturen, og derfor kan selv små mængder være sundhedsskadelige. Bly påvirker centralnervesystemet, og derfor er især små børn, som er i udviklingsstadiet, meget udsat. Man ved, at eksponering for bly øger risikoen for nedsat intelligens, ADHD og skolefrafald. Desuden er bly forbundet med lidelser, der er almindelige hos ældre mennesker, f.eks. forhøjet blodtryk, nedsat nyrefunktion og nedsat hjernefunktion, muligvis ved eksponeringsniveauer, som kun er en anelse højere end dem, der påvirker hjernens udvikling hos børn 1), 2) .

I 2010 konkluderede EFSA, at der ikke kunne fastsættes en sikker grænse for, hvor høj en eksponering for bly man kan tåle1. Vi mener, at konklusionen er meget klar, da den er lavet på basis af fødevarer, og derved er meget relevant i forhold til afsmitning af bly fra vandhaner. Det er DØRs klare holdning, at enhver tvivl om et stofs giftighed og bivirkninger bør komme befolkningen til gode. Det er på denne baggrund, at vi argumenterer for, at sænkningen af kravet for blyafsmitning skal træde i kraft hurtigst muligt!

Med venlig hilsen
Lone Mikkelsen, Kemikaliepolitisk medarbejder, Det Økologiske Råd

1) European Food Safety Authority. Scientific Opinion on Lead in Food. EFSA panel on contaminants in the food chain (CONTAM). EFSA J 2010; 8: 1570 
2) Grandjean F; Even low-dose lead exposures is harzardeous; The Lancet; Vol 376 September11, 2010


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis