Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2012

Høring vedr. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Kommentarer fra Det Økologiske Råd til ”Høring af udkast til to bekendtgørelser om VA-godkendelsesordningen”

Det Økologiske Råd (DØR) takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Vi ser det som positivt, at der indføres krav om test for nikkel.

Vi er desuden positive overfor, at kravet til blyafgivelse fra vandhaner nedsættes fra 20 µg til 5 µg, dog mener vi, at det bør kunne gennemføres langt tidligere end 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse – f.eks. med udgangen af 2012 (også set i lyset af ”Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand” § 9 Kap. 4).

Bly er et giftigt tungmetal, som ophobes i mennesker og i naturen, og derfor kan selv små mængder være sundhedsskadelige. Bly påvirker centralnervesystemet, og derfor er især små børn, som er i udviklingsstadiet, meget udsat. Man ved, at eksponering for bly øger risikoen for nedsat intelligens, ADHD og skolefrafald. Desuden er bly forbundet med lidelser, der er almindelige hos ældre mennesker, f.eks. forhøjet blodtryk, nedsat nyrefunktion og nedsat hjernefunktion, muligvis ved eksponeringsniveauer, som kun er en anelse højere end dem, der påvirker hjernens udvikling hos børn 1), 2) .

I 2010 konkluderede EFSA, at der ikke kunne fastsættes en sikker grænse for, hvor høj en eksponering for bly man kan tåle1. Vi mener, at konklusionen er meget klar, da den er lavet på basis af fødevarer, og derved er meget relevant i forhold til afsmitning af bly fra vandhaner. Det er DØRs klare holdning, at enhver tvivl om et stofs giftighed og bivirkninger bør komme befolkningen til gode. Det er på denne baggrund, at vi argumenterer for, at sænkningen af kravet for blyafsmitning skal træde i kraft hurtigst muligt!

Med venlig hilsen
Lone Mikkelsen, Kemikaliepolitisk medarbejder, Det Økologiske Råd

1) European Food Safety Authority. Scientific Opinion on Lead in Food. EFSA panel on contaminants in the food chain (CONTAM). EFSA J 2010; 8: 1570 
2) Grandjean F; Even low-dose lead exposures is harzardeous; The Lancet; Vol 376 September11, 2010


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small