Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2012

Høring om ophævelse af undtagelse for markedsføring af cadmiumholdige bærbare batterier og akkumulatorer, der anvendes i håndværktøj

Høringssvar fra Det Økologiske Råd på ”Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer”

Det Økologiske Råd (DØR) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Vi støtter forslaget om ophævelsen af undtagelse for markedsføring af cadmiumholdige bærbare batterier og akkumulatorer, der anvendes i håndværktøj. Dog kan vi ikke støtte at ophævelsen først vil træde i kraft i 2016.

Cadmium er et giftigt tungmetal, hvorfor det er meget vigtigt at begrænse brugen i så høj grad som muligt. Cadmium kan give kroniske nyreskader i mennesker. Det ophobes i kroppen og udskilles kun meget langsomt igen. Især nyrerne binder cadmium og det tager ca. 25-30 år før halvdelen af cadmiummængden er fjernet igen. Desuden kan det fremkalde kræft, og der er mulighed for skade på forplantningsevnen, samt mulighed for skade på barnet under graviditet. På denne baggrund argumenterer vi for, at de sundhedsmæssige omkostninger skal veje langt tungere i afgørelsen end de økonomiske (som er dem der bruges, som argumentation for, at ophævelsen først skal ske i 2016). Derfor mener vi, at det er vigtigt, at ophævelsen af nævnte undtagelse træder i kraft hurtigst muligt – evt. med udgangen af 2012.

Med venlig hilsen Lone Mikkelsen, Kemikaliepolitisk medarbejder, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small