Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2012

Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstoffet nonanoic syre i PT 2, cis-tricos-9-ene i PT 19 og hydrogen cyanid i PT 8, 14, og 18 på bilag I til direktiv 98/8/EC om biocid midler. Forslag om en rettelse...

Bemærkninger til ”Rammenotat til EU-specialudvalget vedr. miljøspørgsmål”:
”Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstoffet nonanoic syre i PT 2, cis-tricos-9-ene i PT 19 og hydrogen cyanid i PT 8, 14, og 18 på bilag I til direktiv 98/8/EC om biocid midler. Forslag om en rettelse i optagelsen for aktivstoffet disodium tetraborat i PT 8 på bilag I. Forslag om ikke-optagelse af aktivstoffet bifenthrin i PT 18. Forslag til ændring af bestemte overskrifter på Bilag I på optagelsesdirektiverne”.

Det Økologiske Råd kan ikke støtte, at hydrogen cyanid i produkttyperne 8 (træbeskyttelsesmidler), 14 (rodenticider) og 18 (insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr) bliver optaget på bilag I til direktiv 98/8/EC om biocid midler. Dette med henvisning til, at hydrogen cyanid i CLP forordningen under ”Physical hazard” er klassificeret som ”Extremely flammable liquid and vapour, H224”; under ”Health hazard” er klassificeret som ”Fatal if inhaled, H330”; og under ”Environmental Hazard” er klassificeret som ”Very toxic to aquatic life with long lasting effects, H410”, dvs. at stoffet er klassificeret som skadeligt for både mennesker og miljø, og især vil vandmiljøet være truet.
Vi mener, at der i stedet skal udarbejdes et forslag til en ikke optagelses beslutning af hydrogen cyanid.

Desuden er hydrogen cyanid opført på følgende to lister [1]. ”The Extremely Hazardous Substances List”, der er en amerikansk liste med fokus på de stoffer, som umiddelbart vækker størst bekymring og hvor en handlingsplan er nødvendig samt på ”Trade Union Priority List for REACH Authorisation”, der er en liste over særligt farlige stoffer (SVHC) der – set fra en fagorganisations synsvinkel – bør prioriteres til optagelse på REACH kandidatlisten og potentielt på autorisationslisten. På grundlag af dette ser vi et yderligere problem ved, at hydrogen cyanid skulle blive optaget på en ”positivliste”.

Såfremt vores synspunkt ikke følges, mener vi sekundært, at biocidmidler, der indeholder hydrogen cyanid, skal følges af en præcis angivelse af tilladte anvendelsesområder.

Det Økologiske Råd støtter en ikke-optagelsesbeslutning for aktivstoffet bifenthrin.

Med venlig hilsen
Lone Mikkelsen, Kemikaliepolitisk medarbejder, Det Økologiske Råd

[1] http://www.subsport.eu/listoflists?choice=lname&suchart=fragment&search=hydrogen+cyanid&lists=all&type=listoflists&nr=1#


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small