"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2012

Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstoffet nonanoic syre i PT 2, cis-tricos-9-ene i PT 19 og hydrogen cyanid i PT 8, 14, og 18 på bilag I til direktiv 98/8/EC om biocid midler. Forslag om en rettelse...

Bemærkninger til ”Rammenotat til EU-specialudvalget vedr. miljøspørgsmål”:
”Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstoffet nonanoic syre i PT 2, cis-tricos-9-ene i PT 19 og hydrogen cyanid i PT 8, 14, og 18 på bilag I til direktiv 98/8/EC om biocid midler. Forslag om en rettelse i optagelsen for aktivstoffet disodium tetraborat i PT 8 på bilag I. Forslag om ikke-optagelse af aktivstoffet bifenthrin i PT 18. Forslag til ændring af bestemte overskrifter på Bilag I på optagelsesdirektiverne”.

Det Økologiske Råd kan ikke støtte, at hydrogen cyanid i produkttyperne 8 (træbeskyttelsesmidler), 14 (rodenticider) og 18 (insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr) bliver optaget på bilag I til direktiv 98/8/EC om biocid midler. Dette med henvisning til, at hydrogen cyanid i CLP forordningen under ”Physical hazard” er klassificeret som ”Extremely flammable liquid and vapour, H224”; under ”Health hazard” er klassificeret som ”Fatal if inhaled, H330”; og under ”Environmental Hazard” er klassificeret som ”Very toxic to aquatic life with long lasting effects, H410”, dvs. at stoffet er klassificeret som skadeligt for både mennesker og miljø, og især vil vandmiljøet være truet.
Vi mener, at der i stedet skal udarbejdes et forslag til en ikke optagelses beslutning af hydrogen cyanid.

Desuden er hydrogen cyanid opført på følgende to lister [1]. ”The Extremely Hazardous Substances List”, der er en amerikansk liste med fokus på de stoffer, som umiddelbart vækker størst bekymring og hvor en handlingsplan er nødvendig samt på ”Trade Union Priority List for REACH Authorisation”, der er en liste over særligt farlige stoffer (SVHC) der – set fra en fagorganisations synsvinkel – bør prioriteres til optagelse på REACH kandidatlisten og potentielt på autorisationslisten. På grundlag af dette ser vi et yderligere problem ved, at hydrogen cyanid skulle blive optaget på en ”positivliste”.

Såfremt vores synspunkt ikke følges, mener vi sekundært, at biocidmidler, der indeholder hydrogen cyanid, skal følges af en præcis angivelse af tilladte anvendelsesområder.

Det Økologiske Råd støtter en ikke-optagelsesbeslutning for aktivstoffet bifenthrin.

Med venlig hilsen
Lone Mikkelsen, Kemikaliepolitisk medarbejder, Det Økologiske Råd

[1] http://www.subsport.eu/listoflists?choice=lname&suchart=fragment&search=hydrogen+cyanid&lists=all&type=listoflists&nr=1#


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Shipping’s fair share
Tid: 22. nov 2017, kl 9-16.30
Sted: Clarion Hotel , CPH
Læs mere her

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Kommunalvalg 2017

 

valg  Fokusèr på 
Miljø og Klima
i valgkampen 


Forslag til emner ved 
Kommunalvalget 2017 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17