Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2012

Forslag til revision af miljøkrav for svanemærkning af tekstiler, skind og læder

Først vil Det Økologiske Råd (DØR) gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar.

Vi ser mange forbedringer og støtter disse - bl.a. kan nævnes indskærpelsen af kravet til flammehæmmere, forbud mod brug af mulesing , mod dun og fjer plukket fra levende fugle og  mod anvendelse af stoffer der optræder på REACHs kandidatliste. Dog har vi følgende kommentarer:

Resumé:

• K3 - Andelen af økologisk bomuld i den svanemærkede produktion bør forblive på 100 %.
• Pels bør inkluderes i mærknings-gruppen med de samme krav, da der bruges mange af de samme kemikalier i garvnings- og forarbejdelsesprocesserne for hhv. pels og skind/læder.
• K20 - Indhold af bly, cadmium og nikkel i spænder, knapper og andre metaldele forbydes helt.
• K38 – Der ønskes en undersøgelse af farvestoffer på markedet til indfarvning af uld, uldblandinger og polyamid, med henblik på et fuldt forbud mod metalkompleksfarvestoffer, hvis der findes gode alternative indfarvningsprodukter på markedet.
• K45 - Inkludering af forbud mod PFOA, da stoffet er mistænkt for mange af de samme skadevirkninger som det forbudte stof PFOS.
• K11 – Forbuddet mod blybaserede pigmenter i polypropylen beholdes.
• K47 – Et fuldt forbud mod biocider i produktionen af læder er at foretrække, frem for at følge Biociddirektiv 98/8/EF.


Det Økologiske Råd kan ikke støtte sænkningen af andelen af økologisk bomuld i svanemærkede produkter fra 100 % til 10 %. Konventionelt dyrket bomuld er kilde til en stor pesticid–, især insekticid–, forurening, og der er en stadig større udbredelse af resistens hos skadedyrene. Samtidig vinder dyrkningen af gensplejsede bomuldssorter stort indpas. Fra et miljømæssigt synspunkt mener vi således, at der bør satses mere, og ikke mindre, på økologisk dyrket bomuld, og et forsat 100 % krav til svanemærket vil være med til at sikre markedet samt skabe grøn vækst. Et 10 % krav vil ikke i tilstrækkelig høj grad være med til at stimulere dyrkelsen af økologisk bomuld. Evt. kunne man reducere kravet om 100 % økologi lidt, mod at resten af bomulden er dyrket ved hjælp af IPM-produktion. I IPM-produktion (integreret plantebeskyttelse) kombineres foranstaltninger, som forebygger skadedyrsangreb, med kemisk bekæmpelse, når der er behov. Der ville i så fald være behov for en certificeringsordning af IPM-dyrket bomuld.
Ud fra et forbrugerperspektiv mener vi, at det er misvisende, at et svanemærket tekstilprodukt kun indeholder 10 % økologisk bomuld. En sådan forringelse af kravene vil skabe utryghed hos forbrugeren, da det kan slå tvivl om, hvor meget bedre svanemærket i realiteten er, i forhold til ikke-mærkede produkter.
Vi mener i øvrigt, at det økologiske krav bør gælde både vegetabilske og animalske fibre.

Med hensyn til tydeligere produktgruppedefinitioner foreslår DØR, at pels medtages under mærkningen. Produktionen og behandlingen af pels forbruger store mængder kemikalier, der ofte genfindes i den færdige pels, så som pentaklorofenol, kloroparaffiner, nonylphenol ethoxylater, formaldehyd og krom VI. Garvningen af pels bør underlægges de samme krav, som der allerede eksisterer for skind og læder, og det samme gælder kravene til behandling med kemiske produkter.
Pels bruges i stor grad som pynt på tekstiler, og en stor befolkningsgruppe udsættes således for disse kemikalier.

K20 kravet om indhold af bly, kadmium og nikkel i knapper, spænder og andre metaldele bør være et fuldt forbud. Bly, kadmium og nikkel er alle problematiske tungmetaller og kan bl.a. forårsage skadevirkninger som hhv. indlærings- og forplantningsproblemer, lever- og nyreskader samt nikkelallergi. Der er i forvejen store anvendelsesbegrænsninger på tungmetallerne, og det ville sende et godt signal, hvis svanemærkningen helt forbød disse stoffer.

Forslaget til at skærpe kravet til metalkompleksfarvestoffer finder vi meget positivt. Dog ser vi gerne mulighederne for et totalforbud undersøgt. Det var industriens vurdering i 2007, at der ikke findes erstatninger for metalkompleksfarvestofferne. Dette forhold bør undersøges igen, og det bør gøres af andre aktører end industrien selv. Hvis resultatet af sådan en undersøgelse viser, at der findes alternative farver, der lever op til kvalitetskravene, bør metalkompleksfarvestoffer helt forbydes i svanemærkede produkter.

DØR støtter forbuddet mod, at garverier kan anvende stoffer, der står opført på kandidatlisten og ser det som en meget positiv tilføjelse til kriterierne. Også forbuddet mod anvendelse af alkylfenoletoksilater (APEO/NPE) og perfluoroktansulfonat (PFOS) støtter vi. Dog anbefaler vi, at punkt K45 udvides med PFOA, da det mistænkes for mange af de samme skadelige effekter som PFOS og står opført på SIN-listen fra svenske ChemSec.

Blybekendtgørelsen forbyder bly i produkter, med en grænseværdi på 0.01 %. Bly bør helt undgås i polypropylen, hvorfor forbuddet mod blybaseret pigment i polypropylen bør opretholdes.

Vi finder, at kravet om at biocider, som bruges i produktionen/garvningen af læder, skal følge biociddirektivet (Biocides 98/8/EC) er en dårlig fremgangsmåde. Dette skyldes, at det fortsat er usikkert, om nogle biocider vil blive godkendt i fremtiden. Vi foreslår derfor et fuldstændigt forbud mod brug af biocider i fremstillingen af læder, ligesom der er et forbud mod brug deraf i tekstiler. Det vil sikre, at biocider ikke senere bliver tilladt i svanemærkningen.

Med venlig hilsen
Eline Aggerholm Kristensen, kemikaliemedarbejder, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small