"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2012

Kommentarer til ” Kommissionens forslag til beslutning om opstilling af miljømærkekriterier for tildeling af EU-miljømærket Blomsten til produktgruppen vandarmaturer (vandhaner og brusere)”

Det Økologiske Råd (DØR) takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Vi ser det som positivt, at der opstilles miljømærkekriterier for tildeling af EU-miljømærket Blomsten til produktgruppen vandarmaturer (vandhaner og brusere).

Vi støtter forslaget om et maksimalt vandflow på 6 liter/min (eller 8 liter/min under visse omstændigheder). Dog mener vi, at brusere uden forskellige bruseindstillinger bør leve op til kravet om 6 liter/min, da det ellers vil kunne svare sig at fremstille brusere uden denne funktion.

DØR kan ikke støtte forslaget om, at stoffer og materialer i et armatur, der kommer i kontakt med drikkevandet, blot skal leve op til EU's drikkevandsdirektiv (98/83/EF). Især grænserne for, hvor meget cadmium og bly der højest må afgives fra armaturet til drikkevandet, er for høje. Her bør der være krav til mindre værdier for afsmitning, hvis man ansøger om en tildeling af EU-miljømærket Blomsten.

Både cadmium og bly er giftige tungmetaller, som ophobes i mennesker og i naturen, og derfor kan eksponering, til selv små mængder, være sundhedsskadelig.

Cadmium kan give kroniske nyreskader i mennesker. Det ophobes i kroppen og udskilles kun meget langsomt igen. Især nyrerne binder cadmium, og det tager ca. 25-30 år, før halvdelen af cadmiummængden er fjernet igen. Desuden kan det fremkalde kræft, og der er mulighed for skade på forplantningsevnen samt for skade på barnet under graviditet.

Bly påvirker centralnervesystemet, og derfor er især små børn, som er i udviklingsstadiet, meget udsat. Man ved, at eksponering for bly øger risikoen for nedsat intelligens, ADHD og skolefrafald. Desuden er bly forbundet med lidelser, der er almindelige hos ældre mennesker, f.eks. forhøjet blodtryk, nedsat nyrefunktion og nedsat hjernefunktion. Dette muligvis ved eksponeringsniveauer, som kun er en anelse højere end dem, der påvirker hjernens udvikling hos børn 1,2.

I 2010 konkluderede EFSA, at der ikke kan fastsættes en sikker grænse for, hvor høj en eksponering for bly man kan tåle1. Vi mener, at konklusionen er meget klar, da den er lavet på basis af fødevarer, og derved er meget relevant i forhold til afsmitning af bly fra vandarmaturer. Det er DØRs klare holdning, at enhver tvivl om et stofs giftighed og bivirkninger bør komme befolkningen til gode. Det er på denne baggrund, at vi argumenterer for, at sænkningen af kravet for blyafsmitning skal træde i kraft hurtigst muligt!
Bliver ovenstående kommentarer ikke taget til underretning, mener vi alternativt, at relevante danske krav i den nationale VA ordning som minimum indarbejdes i miljømærkekriterierne allerede ved denne revision.

Med venlig hilsen
Lone Mikkelsen, Kemikaliepolitisk medarbejder, Det Økologiske Råd

1) European Food Safety Authority. Scientific Opinion on Lead in Food. EFSA panel on contaminants in the food chain (CONTAM). EFSA J 2010; 8: 1570 
2) Grandjean F; Even low-dose lead exposures is harzardeous; The Lancet; Vol 376 September11, 2010


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17