Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2012

Placering af kystnære havmøller i Danmark

Det Økologiske Råds høringssvar på screening for placeringer af kystnære havmøller i Danmark

Høringssvar til Energistyrelsen

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Indledningsvis skal vi tilkendegive, at det er et vigtigt stykke teknisk forarbejde som grundlag for beslutning om placering af de såkaldte kystvindmøller i danmark.

Dog finder vi, at screenings-arbejdet også bør omfatte de placeringer af kystmøller, som allerede er bragt i spil af især en række kommuner og energiselskaber.
Vi mangler således redegørelse for, hvorfor en del af de placeringer – ofte til mindre opstillinger – som allerede er udmeldt ikke er i spil i screeningen.

Det drejer sig bl.a. om:

1. De placeringer i Øresund, som Københavns kommune / Københavns Energi arbejder med
2. Placering syd for Samsø, hvor der angiveligt er plads til en ekstra række møller som supplement til de 10 møller, som allerede er opstillet på Paludans Flak
3. Placeringen på Mejlflak i Århus-bugten, på trods af, at der allerede er givet tilladelse til forundersøgelser og til gennemførelse af den VVM-proces, som nu er i høring

Blandt de mange kriterier, som screeningen tager behørigt hensyn til, bør pointeres, hvor der kunne flyttes aktiviteter for at give plads til en kystmøllepark – f.eks. i form af flytning eller lukning af militære skydeanlæg.

Eventuelle placeringer af et antal vindmøller tættere på kysten end 2 km bør medtages – især hvor disse kunne placeres ved andre tekniske anlæg som f.eks. kraftvarmeproduktion, færgeterminaler, havne m.v. Disse mindre placeringer kunne således udgøre gode muligheder for involvering af lokale borgere og lokale virksomheder i samarbejde med kommunale energiselskaber og andre investorer.

Der bør endvidere medtages mindre parker, hvor en placering ligger optimalt i forhold til et punkt i el-nettet, som kan bære tilslutningen, således at denne lille park faktisk vil være billigere end de større, som kræver tilslutning til 150 kV eller 400 kV nettet.

Endelig bør screeningen medtage en beskrivelse af de åbenlyse kommunale interesser for de forskellige kystmølleparker, som enten allerede er offentligt kendte, eller som fremgår logisk af det fremlagte kortbilag. Det kan nemlig blive unødigt svært at få accept af placering af kystvindmøller, som er baseret som rene udefra kommende investorprojekter, uden lokal opbakning fra virksomheder og borgere samt kommunal eller lokal investeringsinteresse.

Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small