Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2012

Udfas brugen af skadelige stoffer hurtigere

Det Økologiske Råd støtter forslaget om tilføjelse af 8 stoffer til ”Godkendelseslisten” i REACH, men efterspørger hurtigere udfasning af dokumenteret skadelige stoffer.

Høringssvar fra Det Økologiske Råd på: ”Kommissionens forslag om ændring af bilag XIV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), bilag XIV”.

default Download høringssvaret her (221.97 kB) (221 KB)  eller læs det her:


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis