Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2012

Udfas brugen af skadelige stoffer hurtigere

Det Økologiske Råd støtter forslaget om tilføjelse af 8 stoffer til ”Godkendelseslisten” i REACH, men efterspørger hurtigere udfasning af dokumenteret skadelige stoffer.

Høringssvar fra Det Økologiske Råd på: ”Kommissionens forslag om ændring af bilag XIV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), bilag XIV”.

default Download høringssvaret her (221.97 kB) (221 KB)  eller læs det her:


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small