Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2013

Nye CLP-klassifikationer er for langsomme

   8. februar 2013

Høringssvar fra Det Økologiske Råd på:
”Kommissionens forslag om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag VI til CLP forordningen (1272/2008/EF)”.

Det Økologiske Råd takker for muligheden for at kommentere på forslaget, og støtter forslaget om at justere klassificeringen af 15 af de stoffer, der allerede optræder på listen. Derudover støtter vi tilføjelsen af 23 nye stoffer.

Vi har følgende kritikpunkter:
Datoen for ikrafttrædelsen af de nye klassifikationer er for alle stofferne sat unødvendigt sent. Et år bør være tilstrækkeligt til at implementere de nye klassifikationer. Derfor ser vi gerne, at datoen rykkes fra 1. januar 2015 til 1. juni 2014.

Især den ekstra forlængede tilladte periode på at følge bestemmelserne i forhold til klassifikationen af ”'pitch, coal tar, high-temp.; pitch” finder vi uacceptabel, da fokus bør være på at beskytte vandmiljøet, frem for at lette overgangen for virksomheder med videre. Det bør igen være muligt at opfylde betingelserne for bestemmelserne indenfor højst et år, og datoen for ikrafttrædelse bør således ligge i foråret 2014.

Med hensyn til stoffet polyhexamethylen biguanid hydrochlorid PHMB (CAS nummer 27083-27-80 eller 32289-58-0), mener vi, at klassificeringen ’akut toksisk ved inhalering’ bør være gældende, indtil en ny vurdering fra RAC afklarer forholdet. Her benyttes forsigtighedsprincippet – og i stedet for at fjerne klassificeringen før vurderingen forelægger, bør beskyttelsesniveauet ligge højt indtil det kan påvises, at det ikke er nødvendigt.

Med hensyn til de to stoffer hvor beskyttelsesniveauet sænkes, har vi ikke kunne skaffe informationer om identiteten af de pågældende stoffer, da de omfattede medarbejdere til høringen var enten bortrejst eller syge. Vi er således ikke i stand til at vurdere dette tiltag indenfor høringsfristen. Vi vil gerne reservere muligheden for at vurdere den foreslåede klassificeringsregulering af stofferne, når identiteten bliver afklaret.


Med venlig hilsen
Eline Aggerholm Kristensen
Kemikaliefaglig medarbejder
Det Økologiske Råd 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small