"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2013

Nye CLP-klassifikationer er for langsomme

   8. februar 2013

Høringssvar fra Det Økologiske Råd på:
”Kommissionens forslag om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag VI til CLP forordningen (1272/2008/EF)”.

Det Økologiske Råd takker for muligheden for at kommentere på forslaget, og støtter forslaget om at justere klassificeringen af 15 af de stoffer, der allerede optræder på listen. Derudover støtter vi tilføjelsen af 23 nye stoffer.

Vi har følgende kritikpunkter:
Datoen for ikrafttrædelsen af de nye klassifikationer er for alle stofferne sat unødvendigt sent. Et år bør være tilstrækkeligt til at implementere de nye klassifikationer. Derfor ser vi gerne, at datoen rykkes fra 1. januar 2015 til 1. juni 2014.

Især den ekstra forlængede tilladte periode på at følge bestemmelserne i forhold til klassifikationen af ”'pitch, coal tar, high-temp.; pitch” finder vi uacceptabel, da fokus bør være på at beskytte vandmiljøet, frem for at lette overgangen for virksomheder med videre. Det bør igen være muligt at opfylde betingelserne for bestemmelserne indenfor højst et år, og datoen for ikrafttrædelse bør således ligge i foråret 2014.

Med hensyn til stoffet polyhexamethylen biguanid hydrochlorid PHMB (CAS nummer 27083-27-80 eller 32289-58-0), mener vi, at klassificeringen ’akut toksisk ved inhalering’ bør være gældende, indtil en ny vurdering fra RAC afklarer forholdet. Her benyttes forsigtighedsprincippet – og i stedet for at fjerne klassificeringen før vurderingen forelægger, bør beskyttelsesniveauet ligge højt indtil det kan påvises, at det ikke er nødvendigt.

Med hensyn til de to stoffer hvor beskyttelsesniveauet sænkes, har vi ikke kunne skaffe informationer om identiteten af de pågældende stoffer, da de omfattede medarbejdere til høringen var enten bortrejst eller syge. Vi er således ikke i stand til at vurdere dette tiltag indenfor høringsfristen. Vi vil gerne reservere muligheden for at vurdere den foreslåede klassificeringsregulering af stofferne, når identiteten bliver afklaret.


Med venlig hilsen
Eline Aggerholm Kristensen
Kemikaliefaglig medarbejder
Det Økologiske Råd 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17