Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2013

Forvirrede bier - også i fremtiden

EU Kommissionens foreslåede anvendelsesbegrænsninger på pesticidgruppen kaldet ’neonikotinoider’ vil ikke beskytte bierne nok.

7. marts 2013

Høringssvar på forslag til Kommissionsforordning om ændring af godkendelse af aktivstofferne clothianidin, imidacloprid og thiametoxam i henhold til forordning 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler.

Det Økologiske Råd vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar.


Resumé:

• Begrænsningerne bør omfatte alle neonikotinoid-grupper, da flere grupper viser skadevirkninger, og der i øvrigt mangler forskning på området. Forsigtighedsprincippet bør anvendes, da disse stoffer er persistente i miljøet og de langsigtede skadevirkninger for en stor del fortsat er ukendte.
• Neonikotinoiderne bør underlægges et totalforbud, indtil der findes konkret forskning, der viser, at de i visse anvendelser er ufarlige. Studier har vist, at neonikotinoiderne spredes i naturen og kan have vidtrækkende, uforudsete skadevirkninger (gennem jord, støv, optag i vilde planter m.m.)

• Forslaget skal forlænges. Den foreslåede 2-årige periode er for kort, da bl.a. imidacloprid kan findes i jorden 2 år efter sidste såning med behandlede afgrøder.


Uddybning:

Konkret støtter vi forslaget fra Kommissionen om at indskrænke godkendelsen af aktivstofferne clothianidin, imidacloprid og thiametoxam, men mener dog ikke, at forslaget er omfattende nok.

Begrænsningerne bør omfatte alle neonikotinoid-grupper (imidacloprid, acetamiprid, clothianidin, dinotefuran, nithiazine, thiacloprid and thiamethoxam). Der gives ikke en begrundelse for at ekskludere de 4 øvrige neonikotinoider i forslaget.  Kommissionen udbad kun en afklaring fra EFSA af de 3 nævnte neonikotinoider, hvilket vi finder kritisabelt, da studier også viser skadevirkninger af de resterende grupper.

Set i lyset af forskning der bl.a. indikerer skadevirkninger på nervesystemet hos ufødte rotteunger1 ved eksponering til stofferne acetamiprid og imidacloprid samt de øvrige neonikotinoiders tilsvarende effekter på biers nervesystem, bør de foreslåede begrænsninger gælde for samtlige neonikotinoider.

Vi anbefaler herudover, at neonikotinoider bliver underlagt et totalforbud. Neonikotinoider er systemiske pesticider, og et maksimum på 20% absorberes af planten. Det betyder, at 80% ender i miljøet. Neonikotinoider er fundet i vilde planter, der vokser i nærheden af behandlede marker, hvilket indikerer, at neonikotinoider aflejres på blomster eller optages gennem rødderne – eller begge dele2. Forskning viser, at neonikotinoider i miljøet påvirker vilde bier så som humlebier og solitære bier. Dette sker bl.a. da mange vilde bier har reder i jorden, hvor eksponeringen er høj. Et andet problem er støv, der genereres ved såning af bejdset korn3,4. Studier viser en øget dødelighed i bistader, der udsættes for dette støv4, og derfor bør alt korn omfattes af anvendelsesbegrænsningerne.
Neonikotinoider er under visse forhold (temperatur, fugtighed og pH) persistente i vand- og jordmiljøet, blandt andet ses der en ophobning af blandt andet imidacloprid5 og thiacloprid6. Der er derfor ekstra grund til at være særlig forsigtig med neonikotinoider, da det endnu ikke er fuldt afklaret, hvilke langsigtede skadevirkninger de kan have på andre dyr, mennesker samt hele økosystemet.

Forslaget er kun et 2-årigt forbud, hvilket er for kort en periode. Forsøg viser, at der stadigvæk findes imidacloprid i jord 2 år efter sidste såning med behandlede afgrøder har fundet sted7. Dette betyder, at selv ubehandlede afgrøder vil optage stoffet fra jorden, og således udgøre en fare for besøgende bier.

Regeringen agter ifølge notatet at stemme for Kommissionens forslag om restriktioner for godkendelse af clothianidin, imidacloprid og thiametoxam, idet der dog lægges særlig vægt på, at forslaget ikke omfatter anvendelser i afgrøder som bier trækker i, hvis disse ikke når til blomstringsstadiet, før de høstes. Baseret på ovenstående argumenter anbefaler vi, at regeringen gør indsigelse mod netop disse restriktionsundtagelser. Det er jo ikke kun i den situation, hvor bier er i nærkontakt med blomster, at der sker en eksponering.

Venlig hilsen


Eline Aggerholm Kristensen  
Kemikaliefaglig medarbejder  
Det Økologiske Råd 

Christian Ege
Sekretariatsleder
Det Økologiske Råd1) Junko Kimura-Kuroda et al. 2012. Nicotine-Like Effects of the Neonicotinoid Insecticides Acetamiprid and Imidacloprid on Cerebellar Neurons from Neonatal Rats. PLoS One 7(2) 
2) Christian H. Krupke et al. 2012. Multiple Routes of Pesticide Exposure for Honey Bees
Living Near Agricultural Fields. PLoS One 7(1)
3) Kommunikation fra EFSA. Januar 2013
4) 2009 rapport fra APENET project: Effects of coated maize seed on honey bees
5) Tišler, T et al. 2009. Hazard identification of imidacloprid to aquatic environment. Chemosphere 76(7):907-914
6) Peña A et al. 2011. Persistence of two neonicotinoid insecticides in wastewater, and in aqueous solutions of surfactants and dissolved organic matter. Chemosphere 84(4):464-70
7) J. M. Bonmatin et al.  2005. Behaviour of Imidacloprid in Fields. Toxicity for Honey Bees. Environmental Chemistry:
Green Chemistry and Pollutants in Ecosystems, Springer 483-494 


default Download høringssvaret her (361.14 kB) (361 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small