"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2013

Fynsk motorvejsudbygning løser ikke problemerne

Lovforslaget er udtryk for at alle forslag fra VVM-redegørelsen blot er afvist. Der mangler flere faciliteter til samkørsel og bedre mulighed for omstigning til tog.

Høringssvar vedr. lovforslag om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense (Id nr.: 340452)
Til Transportministeriet

Kære Marlene Kallan

Det Økologiske Råd finder, at forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense bygger ensidigt på en tro på udbygning af vejkapacitet som en løsning i forhold til trængsel, samt på at alle negative miljøkonsekvenser må vige for at bekæmpe trængslen.
Således rummer forslaget: 2.7 Erstatningsnatur - 2,0 ha fredskov nedlægges og erstatning skal findes.
Samtlige forslag fra VVM-redegørelsen er blevet afvist af Vejdirektoratet.
Lovforslaget rummer en enkelt samkørselsplads ved afkørsel 52 (Odense SV), hvilket naturligvis er positivt. Men der mangler en redegørelsen for hvordan motorvejen hænger sammen med den kommende letbane og anden kollektiv transport. En god omstigningsplads a la den ved Hyllie station (Sverige) kunne køre en omstigning til letbane attraktiv for pendlere.

Generelt vil vi benytte lejligheden til at foreslå, at Vejdirektoratet begynder at arbejde efter et princip om hvordan Danmark kan undgå udvidelse af vejanlæg, fx a la det svenske "fyrstegsprincip":
Analys enligt fyrstegsprincipen:


1. Tänk om. Kan transportbehoven minskas eller andra transportsätt användas, kan behovet av resande påverkas, kan viss trafik som i dag går på väg flyttas över till järnväg eller kan kollektivtrafiken utvecklas?

2. Optimera. Kan väg- eller järnvägsnätet utnyttjas effektivare, till exempel genom hastighetsanpassning, variabla hastigheter eller trafikreglering?

3. Bygg om. Går det att lösa problemen genom förbättringar och mindre ombyggnader, till exempel breddning, förlängning av plattformar vid stationer, rätning av kurvor eller förstärkning?

4. Bygg nytt. Krävs nyinvesteringar eller större ombyggnader, till exempel en ny trafikplats, en ny mötesstation eller en helt ny väg eller järnväg?

I åtgärdsvalsstudien utreder vi hur vi kan lösa brister i transportsystemet. I första hand försöker vi lösa problemet genom åtgärder enligt steg 1 och 2. Om det inte är möjligt går vi vidare till en konkret byggåtgärd, steg 3 och 4.

Åtgärdsvalsstudien svarar på frågan varför ett väg- eller järnvägsprojekt behövs.

 

Venlig hilsen
Christian Ege
Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Tlf. direkte: +45 33 18 19 33


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17