Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2013

Ingen støtte til forlængelse af EU-blomstens gyldighed

14. august 2013

Høringssvar fra Det Økologiske Råd vedr.: EU Kommissionens forslag om forlængelse af gyldigheden af miljømærkekriterier for produktgruppen sæbe-shampoo i den europæiske miljømærkeordning (EU Blomsten).

 

Det Økologiske Råd (DØR) takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi finder det vigtigt, at Blomst-mærkningen lever op til det, den lover, herunder regelmæssig opdatering. Det er særdeles nødvendigt bl.a. for, at forbrugerne fortsat kan føle sig trygge og godt vejledt ved produkter, der er tildelt mærket. På ecolabel.dk står der bl.a.: ”Kriterierne evalueres mellem hvert tredje og femte år. På den måde sikrer man, at de følger med den tekniske udvikling på området.”

Kriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til sæbe-shampoo har ikke været revideret siden juni 2007. Der vil dermed gå 7½ år, hvor kriterierne på dette produktområde ikke bliver opdateret, hvis gyldigheden forlænges som fremført i nærværende forslag. Der vil altså ikke blive taget hensyn til den stigende mængde videnskabelige data, som indikerer sundhedsskadelige effekter af forskellige grupper af kemikalier, herunder hormonforstyrrende stoffer. Desuden bør kriterierne revideres i forhold til nanomaterialer og mikroplastik, som i dag slet ikke er inkluderet.

Ved en søgning i den danske nanodatabase, udviklet af Forbrugerrådet, DTU og Det Økologiske Råd, finder man 7 shampoos med nanomaterialer; http://nano.taenk.dk/products?title=shampoo&company=&material=All&country_of_origin=All&category=33. Tilsætning af nanomaterialer er unødvendig, og da man i dag ikke kender tilstrækkeligt til miljø- og sundhedseffekterne af kemikalier på denne form, bør en sådan eksponering ikke finde sted ved brug af miljømærkede produkter.

Når vi bruger produkter med mikroplast, ender plastikken i afløbet, og derfra ledes den videre ud i naturen. Mikroplast-stykkerne er så små, at rensningsanlæggene ikke kan filtrere dem fra. Plastik udgør et stort problem i især vandmiljøet, og når det først er i naturen, er det næsten umuligt at fjerne igen. En hollandsk NGO har lavet en undersøgelse, hvor de fandt 300 plejeprodukter, som indeholdt mikroplastik. Dette kan udgøre helt op til 10 % af det samlede produkt.

 

DØR kan derfor ikke støtte forslaget om forlængelsen af gyldigheden af miljømærkekriterierne.

De bedste hilsner

 

Lone Mikkelsen

Kemikaliefaglig medarbejder

Direkte: +45 33 18 19 34
Mobil: +45 25 79 20 01     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

 

Offentligt møde om landbrug:
Vil vores fosfor slippe op?
Tid: ons.18. april, kl. 15-17.30.
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Program og tilmelding offentliggøres senere

Generalforsamling
i Det Økologiske Råd

Tid: ons.18. april, kl. 18-20. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Dagsorden offentliggøres senere

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small