Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2013

Forsyningssikkerhedsafgift – bedre afgift på brændefyring samt sikring af genanvendelse

Høringssvar om forsyningssikkerhedsafgiften – specielt vedrørende relation til affaldsafgift og genanvendelse.
Bemærk oprindeligt høringssvar fra 6/9 (se nederst) og supplerende brev fra 2/10.
Journalnummer 13-0076486

Til Skattemisteriet og Miljøministeriet

2. oktober 2013

Vedr. forsyningssikkerhedsafgiften og genanvendelse af organiske materialer

Vi er først her efter høringsfristen blevet opmærksomme på et forhold, som vi ikke fik kommenteret i vores høringssvar (af 6.9.), nemlig en mulig modstrid mellem afskaffelsen af affaldsforbrændings-afgift på bioaffald og så kravet om kildesortering og genanvendelse af dele heraf, som ligger i Miljøministeriets regler. Men vi er bekendt med, at DI har dette aspekt med i deres høringssvar. Vi vil blot gerne supplere DIs bemærkninger.

Problemet vedrører indsamlet papir, pap, træ og organisk affald. For papir og pap laver man nu et økonomisk incitament til at brænde f.eks. indsamlet papir og pap i rene fraktioner – uden affaldsforbrændingsafgift - samtidig med at Mst’s regler kræver, at ”en væsentlig del” af indsamlet papir skal gå til genanvendelse. Vi tror da at de fleste kommuner vil sørge for, at det indsamlede faktisk går til genanvendelse. Men specielt i tider med lave papirpriser vil nogle måske være fristet til at brænde det. Og hvordan kan man håndhæve kravet om, at ”en væsentlig del” af indsamlet papir skal gå til genanvendelse. Hvad er en væsentlig del?

Vi kan ikke vide hvor stort dette problem vil blive, men vi ved jo fra tidligere, at blot én eller to kommuner i en periode sender noget til forbrænding, som borgerne har brugt tid på at sortere, kan det lægge gift for kildesortering i årtier.

For det organiske affald vil den kommende ressourcestrategi, i flg. hvad vi har fået oplyst, stille krav om udsortering af en vis %-del af det organiske affald mhp. biogas-udnyttelse. Men nu siger lovforslaget om Forsyningssikkerhedsafgift, at dette ved forbrænding også vil være undtaget forbrændingsafgift, hvis det er indsamlet i rene fraktioner. Der må være op til 1% andet i ”rene fraktioner”. Hvis et supermarked f.eks. kasserer et parti gulerødder, som er blevet for gamle, kan de undlade at fjerne plastposerne – det vil være under 1 vægt-%, men vil gøre det dyrere at bruge til biogasanlæg – og de kan stadig brænde det uden afgift.

Vi er bekendt med at Miljøstyrelsen 30.05.13 offentliggjorde en serie fortolkninger af affaldsbekendtgørelsens nye § 66, som siger, at fødevarer i originalemballage kan overdrages til en virksomhed, som håndterer emballagen efter gældende regler og sikrer at fødevareaffaldet energiudnyttes til biogasproduktion og at det afgassede materiale anvendes til jordbrugsformål. Fortolkningsskrivelsen siger bl.a., at sådant affald er at betragte som kildesorteret erhvervsaffald, egnet til materialenyttiggørelse. Man kan derfor hævde, at en virksomhed ikke behøver at tage gulerødderne ud af poserne for at få dem genanvendt, og at det derfor er lige så nemt for dem at få sådant affald genanvendt som det vil være at få det forbrændt. Men det koster p.t. i størrelsesordenen 300 kr./ton med de forbehandlingsteknikker, som p.t. er på markedet, at få gulerødderne ud af posen og over i en biopulp. Det kan de store og effektive forbrændingsanlæg utvivlsomt matche, når de slipper for afgift. Så afgiftsændringen vil alt andet lige virke kontraproduktiv i f.t. udnyttelsen af den nye § 66 - som ellers netop havde til formål at fremme bioforgasning også af emballeret bioaffald.

Hvad angår træ er vi bekendt med, at en del af dette køres til Sverige, hvor det bliver fliset og forbrændt. I så fald kan det tværtimod være en miljømæssig fordel, hvis det i stedet brændes i Danmark. Men vi ved også, at en del af træet rent faktisk køres til genanvendelse – i spånpladefabrikker m.v. – og dette vil blive mindre konkurrencedygtigt ift. forbrænding. Der kan også være et problem med EU-kravet om genanvendelse af en vis %del af træemballage-affald (paller m.v.).

Vi frygter således at Skatteministeriets kommende regler ikke er tilstrækkeligt afstemt med Miljøministeriets regler om genanvendelse og kildesortering.

Venlig hilsen
Christian Ege, sekretariatsleder
Det Økologiske Råd

 

Læs/download oprindeligt høringssvar fra 6. september her: 
default Høringssvar vedr. forslag til forsyningssikkerhedsafgift (608.29 kB) >>
(608 KB)

Læs/download ovenstående supplerende brev fra 2. oktober her:
default Vedr. forsyningssikkerhedsafgiften og genanvendelse af organiske materialer (103.17 kB) >> (103 KB)

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small