Høringssvar 2013

Triclosan bør helt forbydes

EU vil forbyde fem specifikke parabener i alle typer kosmetiske produkter, hvilket Det Økologiske Råd hilser velkomment. Til gengæld er vi uforstående over for en kun delvis begrænsning af det yderst problematiske stof triclosan. Stoffet belaster vandmiljøet og er for nylig vurderet af Center for hormonforstyrrende stoffer til at være hormonforstyrrende. Der er desuden mistanke om, at stoffet kan gøre bakterier resistente. Antallet af kosmetiske produkter uden triclosan vidner om, at tilsætningen ikke er nødvendig. Vi opfordrer til et totalt forbud.