Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2013

Høringssvar: vedr. forslag til EU forordning om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter

Naturstyrelsen
nst@nst.dk

14. oktober 2013.

Høringssvar vedr. forslag til EU forordning om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter

Det Økologiske Råd ser med stor tilfredshed, at der nu foreligger et forslag til en EU forordning, der har til formål at forebygge og håndtere introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter i EU.

Som det fremgår af forslaget til forordning er problemerne med invasive arter i EU meget store, og der vurderes at være ca. 1.500 invasive arter i EU. Forordningen foreslås i første omgang højst at kunne omfatte en liste på 50 af disse arter (artikel 4 stk. 4), og den vil derfor kun omfatte el lille del af de arter, som medfører en alvorlig risiko eller allerede har skabt store problemer.

Det Økologiske Råd savner en begrundelse for, at listen højst kan omfatte 50 arter, da dette antal ikke vil være tilstrækkeligt til blot at forebygge introduktion af nye invasive arter i EU.

Det er endvidere vigtigt, at der som forebyggelse bliver forbud mod indførelse af alle invasive ikkehjemmehørende arter, der er problematiske på EU-plan jfr. artikel 7 stk. 1, og ikke kun de højst 50 arter, som listen kan omfatte.

Det Økologiske Råd anbefaler på den baggrund, at alle de invasive arter, der både vil udgøre en alvorlig risiko og trussel i EU, men som endnu ikke er introduceret i EU, optages på listen, hvis de opfylder kriterierne, for at forebygge en introduktion. En optagelse af disse arter på listen vil ikke umiddelbart være særlig ressourcekrævende, da det ikke vil kræve nogen væsentlig bekæmpelsesindsats.

Herudover bør listen omfatte de vigtigste af de allerede introducerede invasive arter med henblik på at få en koordineret indsats på EU-plan omkring udryddelse, populationsbegrænsning eller indeslutning for at forhindre deres videre udbredelse. Her giver det mening, at der af ressourcemæssige grunde lægges et loft i forordningen over antallet af invasive arter, der kan optages på listen, indtil forordningens effektivitet skal vurderes senest 5 år fra vedtagelsen.

Det Økologiske Råd finder det af afgørende betydning, at medlemsstaterne – sideløbende med opfyldelse af EU-forordningens bestemmelser – kraftigt forøger indsatsen på nationalt plan for at forebygge og håndtere introduktion og spredning af de invasive arter, der ikke kommer med på forordningens liste, men som udgør et alvorligt problem eller en alvorlig trussel i den pågældende medlemsstat.

Det er endvidere vigtigt:

  • at medlemsstaterne får mulighed for at vedtage strengere foranstaltninger for at håndtere invasive ikkehjemmehørende arter og aktivt gennemføre foranstaltninger mod arter, der er problematiske i medlemslandet men ikke opført på forordningens liste jfr. dens artikel 4 stk. 1, og
  • at der skabes et nationalt og lokalt ejerskab til bekæmpelsen af invasive arter, da en effektiv forebyggelse og bekæmpelse forudsætter, at alle medlemsstaternes borgere bliver inddraget i forebyggelsen og bekæmpelsen.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen

default Download høringssvaret >> (134 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small