Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2013

Høringssvar til ændret projektbekendtgørelse ifm. diskonteringsrenten

16.10.2013

Til Energistyrelsen

Høringssvar til ændret projektbekendtgørelse ifm. diskonteringsrenten

Diskonteringsrenten blev jo i juni sænket fra 5% til 4%, med en yderligere aftrapning – 3% efter 35 år og 2% efter 70 år. Det skete for at opfylde regeringsgrundlaget, der taler om at sænke renten, så den svarer til renten i lande vi normalt sammenligner os med. Men disse landes diskonteringsrente ligger nærmere på 3-3½%.

Hvis den nævnte aftrapning over tid skal have en effekt, kræver det at man faktisk inddrager en tidsperiode længere end de 30 år, som hidtil er brugt i f.eks. fjernvarmeprojekter – som er et af de områder, hvor diskonteringsrenten har stor praktisk betydning. Man har valgt kun at se på et anlægs fysiske levetid, og denne sættes til 30 år. Hermed ser man bort fra, at klimarelaterede projekter, som f.eks. omlægning fra olie og gas til fjernvarme, vil have en effekt, der går langt udover anlæggets fysiske levetid. Den sparede CO2 vil reducere skadelige effekter af klimaforandringer flere hundrede år frem i tiden, men dette regnes ikke med, når man indskrænker sig til at se på 30 år. Nogle vil hævde, at det er indeholdt i den CO2-kvotepris man indregner. Men denne dækker langt fra de langsigtede skader ved udledning af et ton CO2. Vi har spurgt en af Danmarks førende klimaøkonomer, prof. Kirsten Halsnæs, Risø/DTU, hvad CO2-prisen skulle være, hvis man inddrog de langsigtede effekter. Hertil har hun svaret ”mindst 500 kr/t CO2”.

Vi er klar over, at kompetencen til at fastlægge diskonteringsrentens størrelse ligger i Finansministeriet (FM). Men os bekendt fastlægger FM ikke, hvilken projektperiode man skal medregne. Her bør Klima-, energi- og bygningsministeriet som fagministerium fastlægge en periode, der er så lang, at de faktiske klimaeffekter indgår i beregninger af, hvorvidt et givent klimarelateret projekt er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Såfremt man ikke finder det praktisk muligt at inddrage sådanne langsigtede beregninger, kunne man i stedet hæve den indgåede CO2-pris som nævnt ovenfor.

Men såvel Energistyrelsens høringsbrev som bekendtgørelses-udkast nævner kun diskonteringsrentens størrelse, men ikke den ligeså vigtige afgrænsning af projektperiode. Bekendtgørelsen henviser til FMs senest udmeldte diskonteringsrente, men da projektperiodens længde ikke nævnes, kan man ikke se, om Kebmin. vil inddrage – eller ignorere - den aftrapning af diskonteringsrentens størrelse, som ligger i Finansministeriets beslutning fra juni.

Undertegnede organisationer skal opfordre til, at det sikres, at langsigtede klimaeffekter inddrages i de samfundsøkonomiske beregninger – enten ved at forlænge den anskuede periode, så aftrapningen af renten får praktisk betydning – eller ved at sætte CO2-prisen så højt, at det reelt tager højde for de langsigtede klimaeffekter ved CO2-udledning.

 

Christian Ege
Sekretariatsleder
Det Økologiske Råd                                

Hanne Jersild
Seniorrådgiver klima&energi
WWF Verdensnaturfonden

default Download høringssvaret >> (250 KB)

dr wwf logo


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small