Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2013

Høringssvar fra Noah og Det Økologiske Råd vedr. nyt atomkraftværk i Finland

NOAH Friends of the Earth Denmark og Det Økologiske Råd

25. November 2013 

Svar til Miljøministeriet om Fennovoima

For det første mener vi, at Danmark ved Miljøministeriet skal svare på denne høring og svare i dybden på de centrale spørgsmål.

Lige som kulkraftværker pga. klimapåvirkningen ikke længere kan betragtes som et udelukkende nationalt anliggende, kan atomkraftværker det heller ikke.

I et dansk perspektiv er det følgende kapitler, der må påkalde mest interesse. Vi kommenterer nogle af disse.

 

1.3 Purpose of the project and reasons
Det hævdes her, at elektricitet fra et atomkraftværk er CO2-fri. Det er ikke rigtigt.

Der er meget forskellige livscyklusanalyser af CO2-udledningen fra et atomkraftværk; men ingen hævder, at det er nul. Et studie af mere end 100 analyser ender med en middelværdi på 66 g CO2/kWh. (Sovacool, B. Energy Policy 36, 2950–2963 (2008)) - når først værket er bygget. (Det er 6 gange landvindmøller, men de producerer el fra den dag den første mølle er rejst og tilsluttet.)

Men alle analyserne har afgrænsninger, og ingen indkalkulerer fx det faktum, at et samfund, der i en periode har atomkraft vil være nødt til i al fremtid at opretholde et særligt beredskab med uddannede ingeniører og helsefysikere. De inkluderer selvfølgelig heller ikke den situation, hvor værket lukkes ned pga. af et internt systemsvigt/nedbrud eller et nedbrud forårsaget af eksterne faktorer, som jordskælv, tsunamier eller terroranslag eller nedlukning af politiske årsager (Sverige/Tyskland/Japan). Fukushima vil belaste hele Japans atomindustris CO2-fodaftryk ligesom Tjernobyl har gjort mht. Sovjetruslands.   


4  Alternatives to be assessed
Det er påfaldende, at der ikke er nævnt andre alternativer end nul-alternativet ’status quo’.

Danmark må kræve, at egentlige alternativer undersøges.

Det mest radikale alternativ, der som det mindste må undersøges, vil karakteriseres ved

  1. 1)energibesparelser: omfattende egentlige besparelser
  2. 2)energieffektivisering: state-of-the-art effektivisering mht. både el og varme på tværs af alle sektorer
  3. 3)udbygning af VE til at imødekomme det energibehov, der er tilbage efter 1) og 2)

Med andre ord: hvad er argumentet for at bygge Fennovoima?

 

5.3  Nuclear safety

5.3.1  Radiation and control  

5.3.2  Emergency operations

5.5  Waste management 

5.5.1  Spent nuclear fuel   

5.5.2  Low- and medium-level operating waste 
Undersøgelsen må svare på, hvordan affaldet kan opbevares sikkert og overvåges i flere hundredtusind år – eller for at gøre det en smule realistisk: 10.000 år eller i det mindste 2.000 år. Ikke fordi det er nok, men fordi ingen kan se længere frem.

 

5.6  Radioactive emissions

 

7.4.2 Assessment of impacts on water systems
I et dansk perspektiv er det vigtigste at holde øje med den øgede radioaktive forurening i det i forvejen radioaktivt forurenede Baltiske Hav.  

Desuden kan kølevandets øgede opvarmning være anledning til spørgsmål jf. det marine liv. (I den udstrækning kølevandet ikke nyttiggøres).

 

7.4.3 Assessment of the impacts of waste and their treatment

 

7.4.9 Assessment of impacts in abnormal and accident situations

Undersøgelsen bør omfatte det værst tænkelige scenario med en INES klasse 6 ulykke med udgangspunkt i Fennovoima.

                                                                                                                                              

7.4.10   Transboundary environmental impacts across the borders of Finland
Rapporten må omfatte risikoen ved produktion og transport af uranbrændslet, herunder transport igennem Øresund / Storebælt.

 

7.4.12 Assessment of impacts on the energy market
Det har konsekvenser for det danske energimarked, omend formentlig marginalt, hvis der bliver opført endnu en reaktor. På den ene side vil den forøge grundlastkapaciteten, på den anden side vil den samme kapacitet påvirkes hvis/når reaktoren falder ud/tages ud i tilfælde af uheld/inspektion.

 

7.4.13 Assessment of the impacts of power plant decommissioning
Undersøgelsen bør omfatte transport af affaldet, herunder transport igennem Øresund / Storebælt.

Undersøgelsen må svare på, hvordan affaldet kan opbevares sikkert og overvåges i flere hundredtusind år – eller for at gøre det en smule realistisk: 10.000 år eller i det mindste 2.000 år.

 

Med venlig hilsen 

Palle Bendsen                                                      Niels Henrik Hooge

NOAH Friends of the Earth Denmark                      Det Økologiske Råd

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small