"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2014

Kommentarer til nyt direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af luftforurenende stoffer

07.02.2014

Det Økologiske Råd ser med stor tilfredshed på Kommissionens forslag til det nye NEC-direktiv og opfordrer hermed Danmark til at yde sin fulde støtte til forslaget. Dog er det uambitiøst, at den danske NOx-reduktionen kun skal nedbringes 13 % point mellem 2020 og 2030. Ligeledes er det uambitiøst, at direktivet kun sigter mod en dansk NH3-reduktion på 37 % i 2030 (i forhold til 2005).

Der bør være langt større ambitioner for reduktioner af den danske NOx-emission i 2030. For NH3 vil det i nogen grad gælde, at reduktionsmålene vil nås under ”business as usual” - bl.a. som følge af nedlæggelse af ældre staldanlæg, som erstattes af nye, der lever op til dagens miljøkrav. Vi har omkostningseffektive teknologier allerede i dag der kan halvere forureningen, og man må forvente, at ældre staldanlæg er udskiftet inden 2030. Desuden må det forventes, at der indføres fast låg på gyllebeholdere – som et klimatiltag som så samtidig vil medvirke til at holde kvælstoffet nede i gyllen og reducere NH3-udslip og samtidig forøge gødningsværdien. Energiaftalens biogas-mål trækker i samme retning, idet det vil reducere udslip af såvel ammoniak som metan og lattergas. Desuden, for at leve op til vores internationale forpligtelser i forhold til biodiversitetskonventionen, skal vi inden 2020 nedbringe ammoniakforureningen kraftigt. Endelig bliver vi nødt til at sænke ammoniakudslippet for at begrænse dannelsen af sekundære fine partikler. I mange tilfælde har det endda vist sig at være en både samfunds- og privatøkonomisk gevinst i kraft af den bedre udnyttelse af næringsstofferne. Alt i alt vurderer vi således, at Danmark bør og kan reducere ammoniak-udslippet med betydeligt mere end 37% inden 2030.

Samlet set vil direktivet nedbringe emissionerne i EU og den grænseoverskridende luftforurening markant og vil derved sikre en væsentlig bedre luftkvalitet i EU. Samtidig vil programmet forøge eksporten af dansk miljøteknologi og øge Danmarks konkurrenceevne, da en lang række af de øvrige medlemsstater via direktivet vil blive underkastet strammere miljøkrav tættere på de danske.

Endelig ser Det Økologiske Råd med stor tilfredshed, at direktivet implementerer krav til reduktion af emissionen af fine partikler og metan.

 

Med venlig hilsen
Kåre Press-Kristensen
Det Økologiske Råd
Blegdamsvej 4B
2200 Kbh. N

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17