Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2014

Høringssvar til rammenotatet om EU’s høring af minimumsregler for skifergas

 

København den 20.2.2014

Det Økologiske Råds svar på høring af rammenotat om Kommissionens henstilling om minimumsprincipper for fracking efter skifergas

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at fremsende bemærkninger til ovennævnte rammenotat.
Helt overordnet er vi imod anvendelsen af ”fracking” til at fremskaffe naturgas fra skiferlag i undergrunden.
Vi finder de miljømæssige risici ved denne metode alt for store. Det gælder:

 • Risiko for grundvandsforurening både med de kemikalier, som anvendes til fracking og med udsivende skifergas til grundvandet
 • Risiko for direkte udsivning af uforbrændt skifergas fra utætte borerør, spalter i undergrunden og fra håndtering over jord – nyere undersøgelser viser, at denne effekt kan mere end opvejer de klimamæssige fordele ved at gå fra kul til gas
 • Støjforurening ved etablering af ganske mange boringer
 • Visuel forurening af mange boringer, da hver boring ret hurtigt taber sin produktionsevne, og da Danmark er ret tæt beboet
 • Risiko for udløsning af (mindre) jordskælv ved fracking
  Vi finder endvidere, at der allerede er etableret tilstrækkelig (faktisk for meget) produktionskapacitet for naturgas, og at de resterende fossile brændsler bør forblive i jorden, idet der i stedet satses på energibesparelser og vedvarende energi til dækning af det fremtidige danske energibehov.

Vi så derfor helst, at Danmark helt forbød udvinding af skifergas på dansk grund, da denne form for fossilt brændsel ikke ses som en del af en dansk energimæssig fremtid.
Dog vil vi gerne støtte det næstbedste danske tiltag, nemlig en midlertidig pause for udvinding af skifergas og krav om fuld VVM også ved ”prøveboringer”, som efterfølgende kan anvendes til fracking.
Danmark støttede EU-kommissionens såkaldte ”henstilling” til medlemslandene om at opføre sig nogenlunde ansvarligt, hvis de påbegynder fracking. I stedet skulle Danmark have bakket fuldt op om den række af lande, som har indført et forbud mod fracking, samt have støttet et forbud mod fracking på EU-plan - med hjemmel i forsigtighedsprincippet.
Men når man fra dansk side vælger at ”forbedre” Kommissionens ret svage henstilling med krav om juridisk bindende fuld VVM, så kan vi i mangel af bedre godt støtte dette.
Vi støtter ikke det danske ønske om at undtage fracking under vand, selv fra denne ret svage henstilling fra Kommissionen. Her må som minimum gælde tilsvarende regler som på land.

 

Resumé:

 • De miljømæssige risici og gener ved fracking er alt for store ift. grundvand, støj, visuel forurening m.v.
 • Der er allerede etableret rigelig produktionskapacitet for naturgas
 • Vi kan dog støtte det næstbedste danske tiltag, nemlig en midlertidig pause for udvinding af skifergas og krav om fuld VVM også ved prøveboringer
 • Vi støtter ikke at undtage fracking under vand, selv fra denne ret svage henstilling fra Kommissionen
 •  

  Med venlig hilsen

  Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råds sekretariat

   

  default Download høringssvaret her >> (296 KB)


       

  Støt vores arbejde

  Bliv medlem

  eller støt os med fx 50 kr via:

  Nyhedsbrev ikon gns

  Modtag nyhedsbrev

  Udkommer månedligt 

   
   

   

  Vi passer på dine persondata

  I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

  Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
  Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
   

  Arrangementer

  Folkemødet på Bornholm
  Tid: 14.-17. juni 2018
  Sted: Allinge, Bornholm
  Se hvilke arrangementer vi deltager i

  Shippings fair share

   

  Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

  Conference 22.11.2017
  Læs mere 

  Nye udgivelser

  På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

   

  GØ 0217 FORSIDE Small