Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2014

Forslag til klimalov bør præciseres

Debatten om en dansk klimalov og nedsættelse af et klimaråd er i fuld gang. Det Økologiske Råd har afgivet høringssvar til ministeriets udkast til lovgivning. Se det her.

København den 27.2.14

Det Økologiske Råds høringssvar på høring om forslag til lov om klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger (forslag til klimalov)
Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar om dette forslag. Vi støtter forslaget om en klimalov set i lyset af de truende globale klimaforandringer, de vedtagne danske klima- og energimål i 2020 og de fremlagte danske klimasigtelinjer for 2050.

Vi finder, at formålsparagraffen §1 giver en lidt for løs formulering af det såkaldte lavemissionssamfund i 2050. Vi er enige i, at det nødvendigvis betyder et ressourceeffektivt samfund. Dette skal baseres på 100% vedvarende energi, men vi kan ikke finde ”100%” i teksten. Alternativt kunne indføjes et af ordene ”helt” eller ”udelukkende”. Der bør også helt klart stå, at transportsektoren er omfattet af dette.


Vi er enige i, at der skal ske en markant reduktion af udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer, og at indsatsen samlet set skal ske omkostningseffektivt og understøttende (grøn) vækst og udvikling.

Vi finder det også positivt, at der nedsættes et klimaråd med et tilhørende nyt sekretariat.

For at et klimaråd kan styrke indsatsen for den danske energi- og klimaomstilling mest muligt, er det imidlertid helt afgørende, at det er fagligt stærke personer med den rette forståelse og drivkraft for de klimamæssige og energimæssige udfordringer og visioner, som får plads i klimarådet.

Ud over ekspertise og faglige kvalifikationer bør der lægges vægt på, at de udpegede personer også har vist engagement i bestræbelserne på at sikre den ambitiøse danske klimaindsats – nationalt som internationalt.

I den forbindelse er vi betænkelige ved, at de fem ”menige” medlemmer af klimarådet udpeges af ministeren efter høring af relevante ministerier, men uden høring af offentligheden.

Vi skal bemærke, at i §2 stk. 2 om klimarådet mangler der henvisning til formålet, som beskrevet i §1 både i dot 2 og dot 3.

I §2 stk. 4 mangler vi en angivelse af, at den årlige rapport gøres offentligt tilgængelig.

Under klimarådets opgaver beskrevet i §2 stk. 2 bør tilføjes, at klimarådet skal tage afsæt i den internationale videnskab, herunder IPCC, det videnskabeligt og politisk vedtagne globale krav om, at en global temperaturstigning skal holdes under 2 grader Celcius over førindustrielt niveau, og det globalt vedtagne krav til en reduktion i de rige lande på 80 – 95%, som vedtaget af EU generelt. Desuden bør der henvises til de allerede fremlagte og politisk vedtagne danske hjemlige reduktionsmål på 40 % i 2020 og 100 % i 2050 - uden anvendelse af kreditter - samt de regeringsfremlagte mål for 100 % VE i el- og varmesektoren i 2035.

Resume:

• Det bør præciseres at lavemissionssamfundet i 2050 skal baseres på 100% VE og at transportsektoren er omfattet
• Vi er betænkelige ved, at de fem ”menige” medlemmer af klimarådet udpeges af ministeren uden høring af offentligheden
• Det er vigtigt at klimarådets medlemmer både har en stærk faglighed og en interesse for klimaet
• I §2 stk. 4 bør angives, at den årlige rapport skal gøres offentligt tilgængelig
• I §2 stk. 2 bør tilføjes, at klimarådet skal tage afsæt i IPCC, 2 graders målet, reduktion i de rige lande på 80 – 95%, samt de danske reduktionsmål på 40 % i 2020 og 100 % i 2050 - uden anvendelse af kreditter - samt de regeringsfremlagte mål for 100 % VE i el- og varmesektoren i 2035.

 

Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råds sekretariat


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small