Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2014

Høringssvar Ecodesign professionelt køleudstyr

F-gasser

Set i lyset af den nye EU-regulering på området, og en forventet ny dansk regulering af f-gasser virker det besynderligt omvendt og gammeldags at give en bonus for lav-GWP kølemidler. I stedet bør højere GWP føre til en skærpelse af kravene. Især set i lyset af det indbyggede energiforbrug og dermed CO2-udledning der ligger i produktionen af F-gasser (omkring 10-15% af GWP), i forhold til det betydeligt mindre energiforbrug og CO2-udledning forbundet med naturlige kølemidler (omkring 1-1,5 % af GWP).

 

J.fr. ovenstående og den lidt ubehjælpelige formulering i F-gasreguleringens § 9 bør det overvejes explicit at indføje, at der indenfor rammerne af ecodesignkrav til professionelt køleudstyr, i et livcyklus-perspektiv baseret på en realistisk vurdering af bl.a. lækage og genudvinding af kølemidlet, ikke ses at være være nogen CO2- ækvivalensmæssig fordel ved at bruge HFC-kølemidler i forhold til ikke-HFC-kølemidler.

Annex 2

Selvom der er sket forbedringer i forhold til kravene i trin 3, mener vi alligevel at kravene i alle tre trin burde skærpes med 5 EEI værdier. Energieffektiviseringerne vil være kosteffektive, og vi ser ingen grund til at man ikke skulle udnytte dette potentiale.

Set i forhold til at processen har været kendt af producenter og branchen allerede nu igennem en årrække ser vi ikke nogen grund til at ikrafttrædelsen af første trin udsættes til 1. januar 2016. I stedet mener vi at der bør fastholdes en ikrafttrædelse 1. juli 2015.

 

Med Venlig Hilsen
Jeppe Juul 

Energimedarbejder Det Økologiske Råd 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Demonstration: Stop CETA
Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 16.00
Mødested: Foran Udenrigsministeriet
Information >>

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Tilmelding >>

Generalforsamling, Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis