Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2014

Opdaterede strategier for fremtidig håndtering af LOUS-stoffer

1. maj 2014

Det Økologiske Råd kommenterer sammen med Greenpeace på Miljøstyrelsens håndteringsstrategier for anden pulje af i alt 11 stoffer/stofgrupper på listen over uønskede stoffer. Der er mange gode takter, men vi ønsker bl.a. øget fokus på kemikalier i importerede forbrugerprodukter, som er produceret uden for EU.

 

Vedr. Miljøstyrelsens håndteringsstrategier for 11 stoffer/stofgrupper på listen over uønskede stoffer

Det Økologiske Råd og Greenpeace svarer i fællesskab på denne høring, hvor vi kun udtrykker vores holdning til udvalgte af de 11 stoffer og stofgrupper, som er gennemgået i denne anden pulje af stoffer på listen over uønskede stoffer.

Bly og blyforbindelser Der bør fortsat være et fokus på artikler på det europæiske marked. Ifølge RAPEX er der i perioden 2010-2014 indrapporteret mindst 44 forbrugerprodukter med for høje niveauer af bly (helt op til 71 % i ét kosmetisk produkt). Fordelt på produktgrupper:

  • Legetøj: 20 indrapporteringer
  • Kosmetik: 13 indrapporteringer
  • Smykker: 5 indrapporteringer
  • Tøj: 2 indrapporteringer
  • Andre: 4 indrapporteringer

Desuden bør der tilføjes endnu en udfordring (nummer 7) under afsnit 4 i strategien. Grænseværdien for bly og blyforbindelser i PVC-affald er i øjeblikket 100 ppm, hvilket sandsynligvis stammer fra tidligere detektionsgrænse ved forsøg. Denne grænseværdi bør nedsættes, set i lyset af, at der ikke findes nogen sikker nedre grænse for eksponering.

Visse ftalater
Vi er enige i det overordnede formål, som er formuleret i den danske ftalatstrategi; At skaffe tilstrækkelig viden til at foretage en vurdering af de ftalater, der anvendes i EU og Danmark, samt at identificere, om der er behov for regulering, og i givet fald foreslå sådan regulering. RAPEX-notificeringer viser, at der stadig er et stort problem med flere af disse ftalater i forbrugerprodukter, som kan findes på det danske og andre EU-markeder. F.eks. er DEHP notificeret 253 gange i perioden januar 2012 til april 2014 og DBP 250 gange, blot for legetøj. Hertil kommer alle de andre produktkategorier, hvor man sandsynligvis også kan finde ftalaterne. De notificerede produkter har både oprindelse i og udenfor EU.

Bromerede flammehæmmere
Først en enkelt lille rettelse: på side 7 linie 3 i afsnit 3.6 er står der DPDPE, som korrekt skal være DBDPE.

Under de primære udfordringer for bromerede flammehæmmere bør tilføjes endnu et punkt:

Mangel på data om effekten af bromerede flammehæmmere. Bl.a. kan henvises til Forbrugerrådets artikel i TÆNK, november 2012 ”Flammehæmmere udvikler giftig røg”. Her bliver det beskrevet, hvordan flammehæmmere måske skader mere end de gavner. De refererer til ny forskning som viser, at flammehæmmerne kan være farligere end ilden i sig selv.

Under udfordring #4 står der, at et tiltag vil være at gennemgå kravene der skal leves op til i regler og standarder for brandsikkerhed. I denne gennemgang opfordrer vi til, at der også kigges på om kravene skal opdateres. Bl.a. findes der krav til, at fjernsyn og lignende elektriske apparater skal kunne modstå varmen fra et stearinlys uden at bryde i brand. Dette og lignede krav, som skal gøre disse produkter modstandsdygtige over for stearinlys, mener vi er unødvendige – primært på baggrund af, at vi i dag har fladskærme, hvor det kræver mere end almindelig snilde at få placeret et stearinlys oven på.

Kviksølv og kviksølvsforbindelser
Under udfordring #3 på side 9 i strategien er et af tiltagene, at Miljøstyrelsen vil søge at tilrettelægge en målrettet informationsindsats vedr. oplysning om sparepæres indhold af kviksølv, herunder affaldshåndtering og mulige alternativer (som fx LED pærer), da mange stadig ikke er klar over, at sparepærer (inkl. lysstofrør) indeholder kviksølv. Dette mener vi er væsentligt, da der netop er en manglende viden blandt den almindelige befolkning på dette område. Derfor bør formuleringen ”Miljøstyrelsen vil søge at tilrettelægge..” skærpes og præciseres.

MTBE
Under afsnit 4 (Udfordringer) i strategien er det under tiltag a. beskrevet, at Miljøstyrelsen bl.a. vil bidrage til stofvurderingen ift. hormonforstyrrende effekter. Her mener vi, at det er afgørende, at også lav-dosis-effekter bliver inkluderet i vurderingen, da flere videnskabelige studier har påvist disse effekter for forskellige hormonforstyrrende stoffer (bl.a. i et stort review af Vandenberg L. et al. fra 2012).

Desuden har flere studier, hvor gnavere er blevet eksponeret for høje koncentrationer af MTBE vist, at risikoen for udvikling af forskellige typer af cancer (i forskellige organer) er blevet forøget (gennemgået i afhandlingen ”Effects of methyl-tert-butyl ether (MTBE) on aromatase gene expression in female Sprague-Dawley rats”, 2013).

Tris (2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP)
Vi mener bestemt, at det vil være positivt at indlede et samarbejde med de belgiske myndigheder om undersøgelser der kan klarlægge de mulige reproduktionseffekter. TCPP er listet på ”Master List of the German Federal Environment Agency”, som indeholder stoffer og grupper af stoffer, som den tyske miljøstyrelse (UBA) anser for problematiske, og som ikke bør være til stede i blandinger og artikler.

TCPP har en kemisk struktur der svarer til den for Tris (2-chlorethyl) phosphat, som er opført på authorisationslisten under REACH, hvorfor den kan mistænkes for, at have tilsvarende negative sundhedseffekter. Det bør der være fokus på under tiltag i den af Miljøstyrelsen formulerede strategi.

Med venlig hilsen
Lone Mikkelsen
Kemikaliefaglig medarbejder
Det Økologiske Råd

Jan Søndergaard
Politisk rådgiver
Greenpeace

default Download høringssvaret >> (554 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small