Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2014

Høringsvar vedr. ny elprisportal

København den 22.11.2014

Det Økologiske Råds høringssvar vedr. ny elprisportal
På baggrund af de afgivne kommentarer ved vores indledende snak i Energitilsynet og de faldne bemærkning på ”Kick Off” mødet den 6.11.2014 vil vi gerne fremkomme med følgende bemærkninger:

Generelt
Vi mener, at det er vigtigt for forbrugerne at have et reelt sammenligningsgrundlag mellem el-produkter både vedrørende pris, kvalitet, klimaeffekt m.v. som grundlag for at træffe et valg af produkt.

Forbrugerne skal kunne se den omkostning, som deres valg af el-produkt vil have i hele den lovgivningsmæssigt fastlagte bindingsperiode på 6 måneder. Dette gælder både for fast-pris-produkter og for spot-pris-produkter. For de sidste kendes prisen ikke fuldt for fremtiden, men forbrugeren vil kunne danne sig et prisskøn ved f.eks. at få fremlagt de seneste 6 måneders el-priser til sammenligning med andre selskabers seneste 6 måneders el-priser.

Det er vigtigt, at prisen for produkterne opstilles så sammenligneligt som muligt, hvorfor omkostninger som abonnement og gebyr bør medtages, mens muligheden for medfølgende ”merchandise” ikke bør medtages.

Den ny elpristavle skal kunne håndtere en eventuel overgang til engros prismodeller på timeniveau - herunder kunne håndtere den særlige udfordring der er, såfremt visse el-handlere vælger ikke at lade den bagvedliggende distributionstarif slå fuldt igennem i el-prisen.

Distributionstarifferne er nemlig ganske forskellige mellem net-selskaberne landet over. Derfor kan nogle el-handlere indrette en prisstruktur, så forbrugere i net-områder med lave distributionstariffer i praksis subsidierer forbrugere i net-områder med høje distributionstariffer. Sådanne subsidieringer mellem forbrugere efter geografisk placering af forbrugssted skal være synlige på den ny elprisportal.

Vi ser gerne, at det også er klart for forbrugerne, hvis der sker ændringer i pris eller kvalitet i det valgte el-produkt ved udløb af bindingsperiode.

Informationen bør videregives via en multifunktionel web-side, som bør optimeres til visning på Smartphones og i-pads m.v.

Det er ikke hensigtsmæssigt med udvikling af en egentlig app, da dette giver risiko for detaljeusikkerhed og manglende opdateringer.

Forbrugeren skal kunne vælge at sammenligne sit nuværende el-forbrug i forhold til mindst tre kategorier af forbrug – lavt, middel eller højt.

Den endelige løsning skal kunne håndtere en situation med timeaflæsning og timebetaling.

Den endelige løsning skal kunne have plads til el-produkter, som indeholder fleksibel anvendelse eller afbrydelighed efter visse retningslinjer i en kontrakt.

Klimavalg
Det Økologiske Råd har især fokus på, at oplysninger om el-produkters klimaeffekt sker på et så reelt og informerende grundlag som muligt. Vi skal derfor særligt til afsnittet om ”Klimavalg” anføre:

”Branchedeklarering for strøm med klimavalg” indeholder en række minimumskrav til el-produkter, som vil markedsføre sig med ”klimaeffekt” og desuden en deklarering af el-produkter i de 6 kategorier, som eksisterede da udvalget udfærdigede deklareringen i 2009. Der kan således tilkomme flere kategorier.

De 6 kategorier er opstillet i tilfældig orden for de tre hovedkategoriers vedkommende, ligesom det skal understreges, at de 6 kategorier ikke er udtryk for en anbefaling fra udvalgets side.

Vi mener, at de minimumskrav, som blev opstillet i deklareringen, fortsat bør være minimumskrav på den ny elprisportal.

Til hvert af de 6 el-produkttyper i deklareringen har det samlede udvalg udfærdiget en beskrivelse af produktets effekt i forhold til klimahensyn. Disse klimaeffektbeskrivelser må danne udgangspunkt for en prioritering af produkterne på den nye elprisportal, eller i det mindste være klart synlige ved alle de produkter, som kan defineres som et el-produkt med klimaeffekt.

Det er således ikke nok bare at gøre de 6 produktkategorier ligeværdige f.eks. med et ensartet grønt mærke. For herved tilsidesætter den ny elpristavle de informationer, som deklareringen giver om den faktiske ganske forskellige klimaeffekt fra hver af de 6 opstillede kategorier.

Det Økologiske Råd driver sammen med fire andre miljøorganisationer hjemmesiden www.grøntelvalg.dk, hvor vi beskriver og kategoriserer de el-produkter med klimeffekt, som er på det danske marked. Denne kategorisering bør fremover blive en integreret del af oplysningen på en ny elprisportal og således på sigt overflødiggøre vores hjemmeside www.grøntelvalg.dk.

Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small