Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2014

Tilskud til fremme af VE i virksomheders produktionsprocesser

København den 11.12.2014

Det Økologiske Råds høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelsen om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsproces

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Vi støtter generelt, at muligheden for tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsproces sammenkobles med hensynet til samtidig at have fokus på potentialet for energibesparelser.

Vi beklager imidlertid, at det nu ikke mere er muligt at give støtte til energisyn i store virksomheder – selv ikke hvis dette energisyn var påtænkt at have særlig fokus på fremme af vedvarende energi i produktionsprocessen. Det kan dog desværre ikke være anderledes, idet dansk lovgivning er nødt til at tage hensyn dette krav fra EU.

Vi finder det positivt, at små og mellemstore virksomheder fortsat kan få støtte til at gennemføre energisyn i direkte sammenhæng med projekter til fremme af vedvarende energi i proces.

Vi støtter også, at støtten betinges af, at projektomkostningerne faktisk er betalt, førend støtte kan udbetales.
Vi støtter endvidere, at der fremover kun fastsættes et maksimalt tilskudsbeløb og ikke også en maksimal støtteprocent, idet dette vurderes at give virksomheden en større frihed til at gennemføre projekter mere omkostningseffektivt.

Endelig støtter vi, at effekten af de gennemførte tiltag vurderes skarpere i ansøgningsfasen, og at eftervisningen droppes, idet det jo er i planlægningsfasen, at projektet kan justeres.

Vi støtter derfor også, at Energistyrelsen får mulighed for at stille krav til kvalificeret ekspert som defineret i bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder. For de mindre virksomheder må tilsvarende krav til kvalifikationer være betinget af tilskud til energisynet, da det ellers kan blive for dyrt.

Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Demonstration: Stop CETA
Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 16.00
Mødested: Foran Udenrigsministeriet
Information >>

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Tilmelding >>

Generalforsamling, Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis