"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2016

Svar til EU-miljøspecialudvalget om miljø og intensive husdyrbrug

På vegne af Danmarks Naturfredningsforening og det Økologiske råd, vil jeg hermed anbefale, at Danmark stemmer imod de foreliggende BAT-konklusioner i Artikel 75 komiteen. Forslaget er så slapt på BAT-AEL for slagtesvin, at det er direkte i strid med IE-Direktivets præampel stk. 2. Det foreslåede niveau for BAT-AEL for slagtesvin er fremkommet på en ikke-transparent måde, hvor der ikke er taget hensyn til ny viden i tilstrækkeligt omfang og hvor der er lagt alt for meget vægt på forældede data. Vi har gennem EEB støttet det store danske arbejde for det indgivne split-view, som var meget tæt på at samle et flertal af medlemmerne af den tekniske arbejdsgruppe bag sig. Da Danmark gik foran for at få afgivet split viewet mener vi at det er naturligt Danmark også stemmer imod forslaget. Vi mener at der SKAL udarbejdes et nyt forslag, især i lyset af at der nu er vedtaget 2030-mål for bl.a. ammoniak i NEC-Direktivet, og det foreslåede BAT-AEL for slagtesvin er i direkte modstrid mod disse mål.

Vi mener også at Danmark bør rejse en forespørgsel om, hvorvidt Storbritannien (UK) skal have stemmeret ved afstemningen om BAT-konklusionerne. På det afsluttende møde i den tekniske arbejdsgruppe til IRPP, advokerede UK kraftigt imod at stramme BAT-AEL for slagtesvin og i lyset af UK’s forestående udtrædelse af EU, mener vi ikke at UK bør have mulighed for at påvirke de retlige rammer for miljøreguleringen i EU i tiden efter deres udtræden.

 

Med venlig hilsen

Thyge Nygaard

Landbrugspolitisk seniorrådgiver, agronom

Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Tlf. direkte/mobil  31 19 32 55, e-mail tny@dn.dk

 

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Debatarrangement om europæisk energipolitik
Tid: 28. sep. 2017, kl 13-15
Sted: Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg
Læs mere 
Tilmeld dig her

Shipping’s fair share
Tid: 22. nov 2017, kl 9.00-16.30
Sted: Clarion Hotel , CPH
Læs mere her

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17