Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2016

Svar til EU-miljøspecialudvalget om miljø og intensive husdyrbrug

På vegne af Danmarks Naturfredningsforening og det Økologiske råd, vil jeg hermed anbefale, at Danmark stemmer imod de foreliggende BAT-konklusioner i Artikel 75 komiteen. Forslaget er så slapt på BAT-AEL for slagtesvin, at det er direkte i strid med IE-Direktivets præampel stk. 2. Det foreslåede niveau for BAT-AEL for slagtesvin er fremkommet på en ikke-transparent måde, hvor der ikke er taget hensyn til ny viden i tilstrækkeligt omfang og hvor der er lagt alt for meget vægt på forældede data. Vi har gennem EEB støttet det store danske arbejde for det indgivne split-view, som var meget tæt på at samle et flertal af medlemmerne af den tekniske arbejdsgruppe bag sig. Da Danmark gik foran for at få afgivet split viewet mener vi at det er naturligt Danmark også stemmer imod forslaget. Vi mener at der SKAL udarbejdes et nyt forslag, især i lyset af at der nu er vedtaget 2030-mål for bl.a. ammoniak i NEC-Direktivet, og det foreslåede BAT-AEL for slagtesvin er i direkte modstrid mod disse mål.

Vi mener også at Danmark bør rejse en forespørgsel om, hvorvidt Storbritannien (UK) skal have stemmeret ved afstemningen om BAT-konklusionerne. På det afsluttende møde i den tekniske arbejdsgruppe til IRPP, advokerede UK kraftigt imod at stramme BAT-AEL for slagtesvin og i lyset af UK’s forestående udtrædelse af EU, mener vi ikke at UK bør have mulighed for at påvirke de retlige rammer for miljøreguleringen i EU i tiden efter deres udtræden.

 

Med venlig hilsen

Thyge Nygaard

Landbrugspolitisk seniorrådgiver, agronom

Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Tlf. direkte/mobil  31 19 32 55, e-mail tny@dn.dk

 

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small