"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2016

Høring i EU-miljøspecialudvalget om miljø vedr. god miljøtilstand i havmiljøet

Til Miljø- og Fødevareministeriet og SVANA, v/Sidsel Bjøl og Ditte Mandøe Andreasen

Det Økologiske Råd er glade for at regeringen overordnet set støtter Kommissionens forslag, men vi tager afstand fra, at regeringen søger at udvande forslaget gennem de 4 punkter i indstilllingen, som man vil ”lægge afgørende vægt på”.

Vi støtter derimod Kommissionens forslag, netop fordi det vil skærpe strategien for et bedre havmiljø, og fordi det konkretiserer dette i form af kvantitative mål. Kom’s forslag indebærer 42 kriterier for god miljøtilstand, og blandt andet et forslag om  kvantitative tærskelværdier for nogle af kriterierne. Vi kan derfor ikke støtte regeringen i, at ”medlemslandene selv kan vælge, om der skal anvendes kvantitative grænseværdier, trends eller kvalitative beskrivelser af god miljøtilstand” En rent kvalitativ beskrivelse vi således være ”elastik i metermål”, som vil forhindre en håndhævelse af overholdelse.

Regeringen fremhæver derimod som sin begrundelse for at ville udvande, at forslaget ”indebærer en potentiel risiko for, at Danmark efterfølgende forpligtes af kvantitative tærskelværdier, der kan medføre væsentlige erhvervsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser.”

Regeringen ønsker at forslaget ikke må føre til nye udgifter for staten eller erhvervene. Men der kan tværtimod på sigt være god økonomi i at prioritere at bruge penge på at forbedre havmiljøet. Regeringen nævner da også den positive økonomiske effekt af en bedre miljøtilstand på fiskebestande og dermed på fangst: ”Opnåelse af god miljøtilstand i havet kan dog også bidrage til at skabe sunde økosystemer og produktive fiskebestande og dermed i visse tilfælde have en positiv værdi for fiskerierhvervet”. Men dette er underspillet i notatet.

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Debatarrangement om europæisk energipolitik
Tid: 28. sep. 2017, kl 13-15
Sted: Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg
Læs mere 
Tilmeld dig her

Shipping’s fair share
Tid: 22. nov 2017, kl 9.00-16.30
Sted: Clarion Hotel , CPH
Læs mere her

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17