Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2015

Høring over lov om ændring af lov om elforsyning

Høringssvar til lov om ændring af lov om elforsyning (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten).

Det Økologiske Råd er netop blevet opmærksom på, at ovennævnte ændring af lov om elforsyning er i høring – og at fristen for Energistyrelsens vedkommende er overskredet. Vi beklager derfor det sene høringssvar, og skal samtidig bede om, at Energistyrelsen fremover husker at sende sådanne lovforslag til Det Økologiske Råd.

Vi håber, at vores bemærkninger kan nå at komme med i Energistyrelsens opsamling af høringssvar, idet vi grundlæggende er betænkelige ved engrosmodellen.

For det første er det uhensigtsmæssigt, at prissignalerne til dækning af omkostningerne i distributionsnettet bliver inkluderet i en samlet pris for el fra handelsselskabet. El-reguleringsudvalget anbefaler eksempelvis, at betalingen for el-distribution opdeles i både en betaling pr. leveret kWh og en betaling for maksimalt effektbehov. Den sidste komponent er ny og vil give tilskyndelse til, at forbrugerne sænker deres maksimale effektbehov. Dette vil have en positiv effekt for el-forsyningssikkerheden og mindske den nødvendige kapacitet af kraftværker, som skal stå i reserve – og dermed alt andet lige gøre opgaven med at udfase fossilt fyrede værker lidt mindre. Betaling for maksimalt effektbehov risikerer at ”forsvinde” i handelsselskabernes markedsføring af en samlet el-pris. Herved risikerer engrosmodellen at fjerne den positive effekt af en effekt-betaling, som foreslået af el-reguleringsudvalget.

For det andet er engrosmodellen med til at gøre el-betalingen både mere ugennemsigtig for forbrugerne og mindre regulerbar for myndighederne, samt at forvride en lige konkurrence mellem selskaberne. Sidstnævnte skyldes, at nogle selskaber med mange kunder i geografiske områder med lav distributionstarif vil have bedre muligheder for med en samlet pris at give et billigt tilbud til kunder i områder med en høj distributionstarif – end omvendt.

Endelig kan tilstedeværelsen af engrosmodellen risikere at reducere muligheden for at el-produkter med klimafordele kan få yderligere gennemslagskraft på el-markedet.

Set i ovennævnte lys er vi positive over for, at lovforslaget vil bibeholde netvirksomhedernes afgiftspligt over for SKAT for at sikre hensigtsmæssig skattekontrol, samt forslaget om udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten til 1. marts 2016 for at sikre, at der er tid nok til at implementere den ændrede engrosmodel.

Slutteligt vil vi anbefale, at det i lovgivningen sikres, at energiforbrug og energiforbrugsstatistikker gøres nemt tilgængelige (herunder sikre anvendelsen af branchekoder og kommunale koder) og ikke ender med at være et kommercielt aktiv for handelsselskaberne. Det er afgørende for elforbrugernes og energispareaktørernes arbejde med energieffektivisering, at det er nemt at få adgang til energiforbrugsdata mm.

Venlig hilsen

Chr. Jarby, Seniorrådgiver i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small