Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2015

Lov med mulighed for at kraftvarmeværker kan modtage både investeringstilskud og driftsstøtte

Høringssvar vedrørende udkast til lov med mulighed for at kraftvarmeværker kan modtage både investeringstilskud og driftsstøtte

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Vi ser lovforslaget som en justering, der vil ligestille investeringstilskudsmulighederne for fjernvarme – i form af varmt vand eller damp til proces – med omstilling til VE fra andre fossile energikilder, der befinder sig på virksomhedens område.

Vi støtter generelt den danske anvendelse af kraftvarmeproduktion og dermed også anvendelsen af fjernvarme til virksomheders processer.
Samlet set støtter vi forslaget, som det foreligger, idet vi samtidigt lægger stor vægt på, at det kun er varmesiden, hvor fjernvarmen anvendes til procesformål, som kan opnå investeringstilskud uagtet, at el-siden i den samhørende kraftvarmeproduktion opnår driftstilskud til produktion på VE/biomasse.

Vi er også enige i, at det fremlagte forslag er i overensstemmelse med det generelle princip om, at de samme omkostninger ikke kan støttes to gange.

Endelig mener vi, at forslaget falder fint i tråd med EU’s regler om statsstøtte til VE-produktion, idet den foreslåede eventuelle nødvendige aftrapning af støtten i forhold til EU’s regler støttes.

Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis