Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2015

Lov med mulighed for at kraftvarmeværker kan modtage både investeringstilskud og driftsstøtte

Høringssvar vedrørende udkast til lov med mulighed for at kraftvarmeværker kan modtage både investeringstilskud og driftsstøtte

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Vi ser lovforslaget som en justering, der vil ligestille investeringstilskudsmulighederne for fjernvarme – i form af varmt vand eller damp til proces – med omstilling til VE fra andre fossile energikilder, der befinder sig på virksomhedens område.

Vi støtter generelt den danske anvendelse af kraftvarmeproduktion og dermed også anvendelsen af fjernvarme til virksomheders processer.
Samlet set støtter vi forslaget, som det foreligger, idet vi samtidigt lægger stor vægt på, at det kun er varmesiden, hvor fjernvarmen anvendes til procesformål, som kan opnå investeringstilskud uagtet, at el-siden i den samhørende kraftvarmeproduktion opnår driftstilskud til produktion på VE/biomasse.

Vi er også enige i, at det fremlagte forslag er i overensstemmelse med det generelle princip om, at de samme omkostninger ikke kan støttes to gange.

Endelig mener vi, at forslaget falder fint i tråd med EU’s regler om statsstøtte til VE-produktion, idet den foreslåede eventuelle nødvendige aftrapning af støtten i forhold til EU’s regler støttes.

Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small