Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2015

Nettilslutning og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet

Høringssvar:

Det Økologiske Råds svar på høring om udkast til bekendtgørelse om nettilslutning og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.
Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Vi finder fortsat, at elektricitet produceret på landbaserede vindmøller bør afregnes med samme beløb opgjort efter fuldlasttimer (eller evt. anden opgørelsesmetode) uanset størrelsen af disse vindmøller.

Vi er derfor fortsat modstandere af, at el-produktion fra minivindmøller afregnes med en højere tilskud – betalt via PSO-bidrag – end større vindmøller på land.

Vi finder, at minivindmøller i særlig grad er med til forværre udfordringen med enten rigelig elektricitet fra danske vindmøller eller ingen elektricitet fra danske vindmøller. Dette skyldes, at minivindmøller sædvanligvis producerer i betydeligt færre timer over året end de store landvindmøller.

Dette tilsiger faktisk, at minvindmøller burde have tilskud, som er MINDRE end det normale tilskud til landvind i stedet for et STØRRE tilskud, som det foreskrives i denne bekendtgørelse.

Vi er enige i, at betingelsen for støtte, uanset om denne gives ved at modregne i privatforbrug inden for samme time eller direkte støtte til produktion til el-nettet, skal gøres betinget af, at de omhandlede minivindmøller er direkte nettilsluttet til egen forbrugsinstallation.

Vi anbefaler derfor, at der opstilles en klar definition af ”egen forbrugsinstallation”, således at el fra en enkelt minivindmølle ikke kan modregnes i flere enkeltstående forbrugsinstallationer ved at samle disse i en hovedinstallation og afregne de øvrige forbrugere via bimålere.

Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small