Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2015

Pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg

Det Økologiske Råds svar på høring om udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20.11. 2012 eller senere

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Vi konstaterer, at i den tid der er forløbet mellem første høring og denne høring, er solceller faldet i pris, og særligt er solceller opsat i store markanlæg faldet betydeligt i pris.

Vi finder derfor opdelingen i de fire puljer for hensigtsmæssig set i lyset af både forskellige beslutningsstrukturer og forskellige omkostninger pr. installeret MW for de fire opstillingssegmenter.

Vi finder, at anvendelsen af den forholdsvis beskedne ramme for mængden af solceller, som forslaget indeholder, skal fokusere på placeringer, hvor der vil være maksimal borgerdeltagelse i forbindelse med opstillingen, eller hvor der vil være mindst behov for tilskud fra PSO til prisgaranti.

Det betyder, at hvis puljen til fælles anlæg placeret på bar mark skal have den anførte MW størrelse, skal afregningsprisen for levering af el til fælles el-anlæg ligge lavere end de i 2015 gældende 1,02 kr. pr. kWh. Denne afregningspris er for høj i forhold til omkostningerne ved opførelse af solcelleanlæg på bar mark.

Kan betalingen for solcelle-el fra store anlæg på bar mark ikke reduceres fra de gældende 1,02 kr. pr. kWh, skal PSO-omkostningen til denne høje afregningspris i stedet komme flest mulige almindelige borgere til gode for den samme PSO omkostning. Dette kan ske ved at reducere eller fjerne MW puljen til store bar mark solcelleanlæg og forøge MW puljen til opsætning på private husstande, til opsætning i både private og almene etageboligforeninger eller til at forøge puljen til opsætning af solceller i fælles anlæg på andre tage.

Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small