Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2015

Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Det Økologiske Råds høringssvar til ”Udkast til forslag til ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven”.

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Høringen omfatter forslag til fire lovinitiativer:

1. Lovfæste, præcisere og supplere kommuners hjemmel omkring kollektiv varmeforsyningsvirksomhed, herunder geotermi.

2. Udvide muligheden for biomassebaseret varmeproduktion i områder med decentral naturgasbaseret kraftvarme.

3. Justere varmeforsyningsloven omkring elektronisk indberetning.

4. Præcisere kommunernes hjemmel til at stille et generelt krav om, at nye bygninger uden for fjernvarme- og naturgasområder skal baseres på vedvarende energi.

Vi støtter alle fire delelementer af lovforslaget, idet vi dog samtidig skal påpege, at vi generelt ikke anser det for langsigtet bæredygtigt at anvende biomasse til varmeforsyning i fjernvarmeområder, samt at anvende biomasse, defineret som vedvarende energi, i nye bygninger uden for fjernvarme- og naturgasområder.

Særskilt til fjerde lovinitiativ med hensigt til at give kommunerne mulighed for at stille krav om forsyning af nye bygninger med vedvarende energi, skal vi derfor anbefale, at der tillige gives mulighed for at kommunerne kan favorisere varmepumper frem for pillefyr og brændefyr baseret på biomasse. Biomasse forventes fremover at udgøre en knap ressource, som ikke bør anvendes til simpel opvarmning, men i stedet prioriteres til områder, hvor alternativer ikke er åbenlyse.

Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis