"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2015

Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Det Økologiske Råds høringssvar til ”Udkast til forslag til ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven”.

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Høringen omfatter forslag til fire lovinitiativer:

1. Lovfæste, præcisere og supplere kommuners hjemmel omkring kollektiv varmeforsyningsvirksomhed, herunder geotermi.

2. Udvide muligheden for biomassebaseret varmeproduktion i områder med decentral naturgasbaseret kraftvarme.

3. Justere varmeforsyningsloven omkring elektronisk indberetning.

4. Præcisere kommunernes hjemmel til at stille et generelt krav om, at nye bygninger uden for fjernvarme- og naturgasområder skal baseres på vedvarende energi.

Vi støtter alle fire delelementer af lovforslaget, idet vi dog samtidig skal påpege, at vi generelt ikke anser det for langsigtet bæredygtigt at anvende biomasse til varmeforsyning i fjernvarmeområder, samt at anvende biomasse, defineret som vedvarende energi, i nye bygninger uden for fjernvarme- og naturgasområder.

Særskilt til fjerde lovinitiativ med hensigt til at give kommunerne mulighed for at stille krav om forsyning af nye bygninger med vedvarende energi, skal vi derfor anbefale, at der tillige gives mulighed for at kommunerne kan favorisere varmepumper frem for pillefyr og brændefyr baseret på biomasse. Biomasse forventes fremover at udgøre en knap ressource, som ikke bør anvendes til simpel opvarmning, men i stedet prioriteres til områder, hvor alternativer ikke er åbenlyse.

Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Shipping’s fair share
Tid: 22. nov 2017, kl 9-16.30
Sted: Clarion Hotel , CPH
Læs mere her

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Kommunalvalg 2017

 

valg  Fokusèr på 
Miljø og Klima
i valgkampen 


Forslag til emner ved 
Kommunalvalget 2017 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17