Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2015

Tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme samt bekendtgørelse om revision af regnskaber for tilskudsordningen.

Det Økologiske Råd har to bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen:

• I bekendtgørelsen er nævnt, at det er hensigten, at tilskudsordningen afgrænses til at omfatte fjernvarmeværker, som i dag er helt eller delvist baseret på naturgasfyret kraftvarme eller naturgasfyret fjernvarme og som ligger uden for de centrale fjernvarmeområder. Etablering af store varmepumper i centrale fjernvarmeområder kan derimod ikke opnå støtte.

Bemærkning: Vi vil i denne forbindelse foreslå, at hvis midlerne ikke ser ud til at blive anvendt inden udløbet af den 2 årige periode, som der er afsat midler i, gives der mulighed for, at også varmepumper i centrale fjernvarmeområder kan opnå støtte

• Af bekendtgørelse fremgår, at der kan ydes støtte på 25 procent af de støtteberettigede omkostninger. Den samlede støtte pr. MW-varme (det specifikke støtteloft) kan højst udgøre 1,5 mio. kr. Der kan dog i særlige tilfælde ydes støtte op til 40 procent af de støtteberettigede omkostninger.

Bemærkning: Vi vil i denne forbindelse anbefale, at det følges nøje, om denne støtte er nok til at gøre varmepumperne økonomisk interessante set i forhold til anvendelse af biobrændsel på de decentrale kraftvarmeværker og fjernvarmeværker. Bortfaldet af forsyningssikkerhedsafgiften har desværre medført, at såvel store varmepumper i fjernvarme som små boligvarmepumper i boliger har svært ved at konkurrere med biobrændsel. Dette er en uheldig udvikling set i lyset af, at den danske elforsyning baseres mere og mere på vedvarende energi, som skal kunne anvendes, når ”vinden blæser og solen skinner”, og her er varmepumper et vigtigt element.

Vi støtter således intentionerne i bekendtgørelsen men er bekymrede for, om varmepumperne får en tilstrækkelig udbredelse med den foreslåede størrelse og anvendelse af støttemidlerne.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis