Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2015

Tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme samt bekendtgørelse om revision af regnskaber for tilskudsordningen.

Det Økologiske Råd har to bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen:

• I bekendtgørelsen er nævnt, at det er hensigten, at tilskudsordningen afgrænses til at omfatte fjernvarmeværker, som i dag er helt eller delvist baseret på naturgasfyret kraftvarme eller naturgasfyret fjernvarme og som ligger uden for de centrale fjernvarmeområder. Etablering af store varmepumper i centrale fjernvarmeområder kan derimod ikke opnå støtte.

Bemærkning: Vi vil i denne forbindelse foreslå, at hvis midlerne ikke ser ud til at blive anvendt inden udløbet af den 2 årige periode, som der er afsat midler i, gives der mulighed for, at også varmepumper i centrale fjernvarmeområder kan opnå støtte

• Af bekendtgørelse fremgår, at der kan ydes støtte på 25 procent af de støtteberettigede omkostninger. Den samlede støtte pr. MW-varme (det specifikke støtteloft) kan højst udgøre 1,5 mio. kr. Der kan dog i særlige tilfælde ydes støtte op til 40 procent af de støtteberettigede omkostninger.

Bemærkning: Vi vil i denne forbindelse anbefale, at det følges nøje, om denne støtte er nok til at gøre varmepumperne økonomisk interessante set i forhold til anvendelse af biobrændsel på de decentrale kraftvarmeværker og fjernvarmeværker. Bortfaldet af forsyningssikkerhedsafgiften har desværre medført, at såvel store varmepumper i fjernvarme som små boligvarmepumper i boliger har svært ved at konkurrere med biobrændsel. Dette er en uheldig udvikling set i lyset af, at den danske elforsyning baseres mere og mere på vedvarende energi, som skal kunne anvendes, når ”vinden blæser og solen skinner”, og her er varmepumper et vigtigt element.

Vi støtter således intentionerne i bekendtgørelsen men er bekymrede for, om varmepumperne får en tilstrækkelig udbredelse med den foreslåede størrelse og anvendelse af støttemidlerne.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small