"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2015

Direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer

København den 6. juli 2015

Kommentarer fra Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening til:
Rammenotat til Miljøspecialudvalget om ”Kommissionens forslag til direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om en ændring af direktiv 2003/35/EF, (nyt NEC direktiv (National Emissions Ceilings Directive)) KOM(2013) 920”, dateret den 2. juli 2015.

Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening er chokerede over, at regeringen ønsker, at det danske 2020 mål for ammoniak reduceres. Dels fordi målet er en del af den allerede besluttede Göteborg-protokol dvs. en FN-protokol, dels fordi ammoniak er en af de største årsager til sundheds- og naturskadelig luftforurening[1], og dels fordi ammoniakreduktionen kan nås uden mærkbare omkostninger for dansk landbrug, næsten uden yderligere tiltag[2]. Ammoniakreduktionerne koster ifølge Miljøstyrelsens Teknologiblade så lidt (f.eks. gylleforsuring), at reduktionerne ikke vil få mærkbar indflydelse på landbrugsprodukternes pris.

Vi finder det uambitiøst, at regeringen ønsker, at ”de danske 2030-forpligtelser fastsættes ud fra basisfremskrivningerne baseret på den eksisterende regulering uden yderligere tiltag”. Luftforureningen med ammoniak er et af de mest sundheds- og naturskadelige miljøproblemer i Danmark. Luftforureningen med ammoniak koster hvert eneste år flere danske liv end trafikulykker samt en større milliardudgift som følge af sygdom (over 10 gange større helbredsomkostninger end ammoniakreduktionerne ifølge regeringens rammenotat vil koste landbruget). Forureningen kan reduceres via velkendte teknologier, hvor reduktionsomkostningerne ligger 5-10 gange under ammoniakforureningens skadeomkostninger. Med andre ord: Samfundet tjener 5-10 mio. kr. hver gang der investeres 1 mio. kr. i at reducere ammoniakforureningen. Desværre fremgår dette på ingen måde af opgørelsen af de samfundsmæssige konsekvenser i notatet, og vi må derfor udtrykke vores skarpeste kritik af denne meget alvorlige mangel.

Endelig må vi også udtrykke vores skarpeste kritik af den meget korte høringsfrist, der er på dette notat. Det er ikke en proces, der er en demokratisk institution værdig.

Derfor mener vi, at regeringen skal bakke fuldt ud op om Kommissionens forslag til ammoniakforpligtelser både i 2020 og 2030.

På vegne af Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening


Susanne Herfelt
Direktør, Miljø og Klima, Danmarks Naturfredningsforening

 

[1] http://dce2.au.dk/pub/SR96.pdf

[2] http://forskning.ku.dk/find-en-forsker/?pure=files%2F134712207%2FIFRO_Rapport_230.pdf


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small