"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2015

Sænkning af støtte til husstandsvindmøller

Til Energistyrelsen

København, den 27. oktober 2015

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Nedsættelse af støtte til husstandsvindmøller)

Det Økologiske Råd takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Vi støtter forslaget – og dets hensigt med at bringe støtten til husstandsvindmøller ned på samme niveau som støtten til el-produktion på solceller, for den produktion, som sælges til elnettet.

Vi finder generelt, at produktionsprofilen for husstandsvindmøller er uheldig. Husstandsvindmøller producerer generelt i betydeligt færre timer end de store vindmøller.

Det betyder, at der altid vil være sammenfald mellem rigelig produktion af el fra store vindmøller og produktionen af el fra husstandsvindmøller. Vi finder således ingen ”sammenfaldsfordele” mellem husstandsvindmøller og store vindmøller, sådan som man kan finde mellem solceller og store vindmøller.

Endvidere er vores generelle holdning, at hvis teknologier skal have særlig støtte – betalt af alle el-forbrugerne –skal det være fordi den pågældende teknologi enten bidrager med et særligt element i den danske energiprofil, eller fordi der er særlig gode udviklingsmuligheder med henblik på at blive kommerciel konkurrencedygtig uden støtte på sigt. Ingen af disse forhold ser vi vil være gældende for husstandsvindmøller nu eller fremover.

Vi støtter derfor forslaget i sin helhed og dets enkelte elementer i form af en nedtrapning af støtten til en afregningspris på 60 øre pr. kWh i 2020, i form af en begrænsning på 1 MW årligt, som kan få støtte, i en overgangsordning der forhindrer hamstring i 2015.

Skulle det mod forventning ikke lykkes at finde en aftale med EU-Kommissionen fra 2017 om støtteniveau for husstandsvindmøller via PSO-betalingen, er det efter vores opfattelse ikke et særligt centralt område i forsøget på at tilvejebringe en samlet dansk aftale om PSO støtte til omstilling til vedvarende energi fra 2017 og frem.

 

Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small