Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2015

Ophævelse af den obligatoriske eftersynsordning for store ventilations- og klimaanlæg

Høring af udkast til bekendtgørelse om ophævelse af den obligatoriske eftersynsordning for store ventilations- og klimaanlæg

Det Økologiske Råd takker for muligheden for at kommentere udkast til bekendtgørelse om ophævelse af den obligatoriske eftersynsordning for store ventilations- og klimaanlæg.

Vi finder det beklageligt, at kravet om eftersyn af større ventilations- og klimaanlæg i bygninger nu bortfalder. Disse anlæg kan, hvis de ikke efterses regelmæssigt, forårsage et betydeligt energispild.

Vi har dog også noteret os, at det ikke har været muligt at få ordningen til at fungere i praksis og, at der er overvejelser om at sætte en række andre aktiviteter i stedet for.

Under forudsætning af, at disse nye aktiviteter er mindst lige så effektive, som det oprindeligt var tænkt med den eksisterende ordning, kan vi tilslutte os ophævelsen af den obligatoriske eftersynsordning.

Vi vil gerne holdes orienteret om overvejelserne vedrørende de nye aktiviteter, der sættes i stedet for.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small