Høringssvar 2017

Kriterier for EU-miljømærket bør ikke forlænges

Høringssvar fra Det Økologiske Råd vedrørende: Kommissionens udkast til to forslag om hhv. forlængelse af EU-miljømærkekriterier for to produktgrupper (sanitetsarmaturer og bearbejdede papirprodukter) og ændring af reglerne for anvendelsen af EU miljømærkets logo.

Det Økologiske Råd har sendt et høringssvar på ovennævnte udkast, med fokus på to dele af udkastet:
1. Udsættelse af opdatering af kriterierne af EU-miljømærke.
2. opdatering af kriterierne for sanitetsarmaturer, specifikt med henblik på indhold af bly.

 Læs hele høringssvaret her >>