Høringssvar 2017

Til EU-kommissionen: Status over energiunionen

Generelt bakker Det Økologiske Råd op om Kommissionens intention om jævnligt og systematisk at præsentere den løbende udvikling på en række væsentlige parametre inden for de forskellige, primært energi-, klima- og transport-, politikker, der ligger under energiunionsrammen. Ligeledes findes det nyttigt, at man præsenterer de væsentligste trends inden for medlemslandedes præstation og udvikling ift. EU's mål.

Læs hele høringssvaret her >>