Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2017

Kriterier for Svanemærkning af renovering af visse typer af bygninger

København den 18.5.2017 

Høring om Forslag til kriterier for Svanemærkning af renovering af visse typer af bygninger

Det Økologiske Råd takker for invitationen og afgiver hermed vores høringssvar.
Vi tager i dette høringssvar udgangspunkt i dokumentet ”Svanenmärkning av Renovering, version 1.0, Remissförslag til kriterier”.

Indledende generel bemærkning:
Det Økologiske Råd finder initiativet positivt, men finder det også et særdeles vanskeligt område at etablere en fællesnordisk mærkningsordning med blot nogenlunde ensartede kriterier.
Den eksisterende bygningsmasse i de fem nordiske lande m.v. er særdeles forskelligartet, bygningerne er beliggende i meget forskellige klimazoner, og den gældende nationale lovgivning for renovering af bygninger, energibehov, materialer, affaldshåndtering, kemikaliepåvirkning af indeklima m.v. er meget forskellig fra land til land.
Dette præger dokumentet da også præg af, idet det har et noget diffust præg, hvor det er svært at se, hvor en svanemærkning vil give additionelle fordele, enten via stramninger i forhold til nationale regler eller i form af bedre dokumentation m.v.
Vores første anbefaling er således, at der bør tænkes anderledes end sædvanlige fællesnordiske svanemærkningskriterier. Her bør være kriterier, der under hensyn til de forskellige forhold og forskellige lovkrav, har så ensartet et udtryk som muligt, men som er tilpasset de enkelte landes forhold. Vi ved, der har været enkelte andre fortilfælde, f.eks. var svane-kriterierne vedrørende forbud mod fosfat i vaskemidler indtil for få år siden differentieret mellem landene.
Vi anbefaler derfor, at dokumentet gøres målrettet de enkelte landes forhold, idet:
1. Der må ikke fastlægges grænseværdier i Svanemærkningen, som er svagere end de faktiske nationale lovkrav på området. Dette kommenteres ikke yderligere i gennemgangen af kriteriedokumentet.

2. Hvis der ikke kan opnås enighed om at fastlægge værdierne, så de svarer til niveauet for lovkrav i det land med de skrappeste krav, så skal der blot anføres, at der skal overholdes nationale krav i de lande, hvor lovkrav er skrappere end Svanemærkets krav.

3. Det skal f.eks. i den danske version af svanemærkningen klart fremgå, hvor en svanemærket renoveret bygning performer bedre end en ikke-svanemærket renoveret bygning.

4. Det klart fremgår, at opfyldelse af kravene til en svanemærket renovering vil give en bedre bygning efter renoveringen. Dette er vigtigt ikke mindst for at kunne ”sælge ideen” om svanemærkning. 

I praksis bør der laves nationale udgaver, som forholder sig til det enkelte lands lovgivning, herunder Bygningsreglement. Dette vil samtidig gøre dokumentet slankere, idet en række elementer vil udgå i f.eks. den danske udgave, nemlig de elementer hvor man blot skal leve op til lovkravene, jfr. f.eks. pkt. 39, 40 og 48 nedenfor. Så undgår man også, at kriterierne bliver forældede, når den nationale lovgivning ændres.

(forkortet)

Læs hele høringssvaret her

Læs bilag til høringssvar her

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i