"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2017

Brev til Miljø- og Fødevareministeren vedr. ESPOO-konference i Minsk

Brev til Miljø- og Fødevareministeren vedr. ESPOO-konference i Minsk d. 13.-16. juni

  pdf Læs hele brevet her (152 KB)

Til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen

VedvarendeEnergi, Det Økologiske Råd, NOAH Friends of the Earth Denmark og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi fremsender et brev som attachment til Ministeren vedr. den kommende ESPOO-konference for deltagerlande i Minsk. I brevet opfordrer vi Miljø- og Fødevareministeren til at virke for, at levetidsforlængelser af atomkraftreaktorer bliver underkastet obligatoriske grænseoverskridende miljøkonsekvensvurderinger, at opførelsen af det planlagte atomkraftværk Hinkley Point C i Sydengland bliver standset, indtil der foreligger en grænseoverskridende miljøkonsekvensvurdering af værket, og understøtte det litauiske krav om en grænseoverskridende miljøkonsekvensvurdering af det hviderussiske atomkraftværk Ostrovets.

Mailen er sendt i kopi til miljøordførerne i Folketinget.

På vegne af:

Hans Pedersen – VEDVARENDE ENERGI (www.ve.dk)
Niels Henrik Hooge - NOAH FRIENDS OF THE EARTH DENMARK (www.noah.dk)
Christian Ege – DET ØKOLOGISKE RÅD (www.ecocouncil.dk)
Jane Kruse – NORDISK FOLKECENTER FOR VEDVARENDE ENERGI (www.folkecenter.dk)