Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2017

Lov om ændring af lov om kontinentalsoklen

Fælles høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Greenpeace, WWF Verdensnaturfondens og 350 Klimabevægelsen

UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet)

Vi sætter pris på muligheden for at kommentere på udkast til lovforslag. Vi bakker op om de foreslåede ændringer, men ønsker at pege på, at der er behov for at udvide mulighederne for at afvise rørledninger, således at klimahensyn inddrages og vægtes højt.

Det bør således fremgå – eventuelt som nyt §3 a Stk. 2 før det foreslåede – at ”Tilladelse til rørledninger omfattet af stk. 1 kan kun meddeles, hvis det er foreneligt med rigets klimapolitiske interesser, herunder behovet for at gennemføre en omstilling af det globale energisystem i overensstemmelse med Paris-aftalens målsætninger om at holde den globale temperaturstigning godt under 2 grader og helst ikke over 1,5 grader.

”Det bør endvidere fremgå, at Energi, forsynings- og klimaministeren skal indhente en indstilling herom fra Klimarådet, og at denne indstilling skal lægges til grund for ministerens afgørelse af sagen.

Vi foreslår denne tilføjelse til lovforslaget, fordi hele Folketinget har bakket op om Danmarks tilslutning til Paris-aftalen. Vi bemærker også, at aftalens mål ift. den globale temperaturstigning er indskrevet i VLAK-regeringens grundlag. 

Tilføjelsen er endvidere relevant, fordi rørledninger er infrastrukturanlæg, som – foruden at være temmelig kostbare – vil påvirke prisdannelsen på de markeder, de tænkes at forsyne. Rørledninger vil dermed få afgørende indflydelse på, hvor rentabelt det vil være at skifte fra fossile energikilder til vedvarende energi, og det er et perspektiv, som nødvendigvis må inddrages ifm. vurderingen af det hensigtsmæssige i, at Danmark giver tilladelse til etablering af nye rørledninger på dansk søterritorium.

På vegne af de 5 organisationer

John Nordbo, Klima- og miljøchef WWF Verdensnaturfonden

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i