Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2017

Ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af køretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas

Til Skatteministeriet

Det Økologiske Råd vil gerne kommentere den del af høringen, som omhandler ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., hvor afgiftssatsen for afgiftspligtig gas bl.a. justeres, så satsen fremover svarer til satsen for dieselolie målt efter energiindhold. Denne ændring er utilstrækkelig til at fremme brug af biogas til tunge køretøjer, som ellers er det mest realistiske alternativ til dieselolie, specielt i lastbiler. Biogas bør tillige fritages for CO2-afgift, i overensstemmelse med at biogas er CO2-neutral – ja, endda giver mere end 100% reduktion af CO2-ækvivalenter som følge af reduktion af metanudslip fra gylle.

Vi er bekendt med, at Skatteministeriet vurderer, at det ikke er muligt at fritage biogas fra CO2-afgift, da man ikke kan beregne mængden af biogas, når denne transporteres via naturgasnettet. Men det er ikke korrekt, hvilket også klart fremgår af Energistyrelsens baggrundsrapport ifm. den seneste basisfremskrivning. Energinet.dk’s certifikat for bionaturgas sikrer netop, at der er overensstemmelse mellem mængden af bionaturgas, som sælges på certifikater og mængden af biogas, som fødes ind på naturgasnettet.

Det Økologiske Råd foreslår derfor, at man ikke alene justerer afgiftssatsen for afgiftspligtig gas, så satsen fremover svarer til satsen for dieselolie målt efter energiindhold - men også fritager biogas, herunder bionaturgas, solgt på certifikater, for CO2-afgift.Dette vil kunne bidrage til et gennembrud for biogas til tunge køretøjer, idet biogas så bliver billigere end diesel, hvilket kan kompensere for den merpris, der er ved indkøb af de tunge gaskøretøjer.

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt