Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2017

Høringssvar til rammenotat til Miljøspecialudvalget, vedr. glyphosat

  1. september 2017

Høringssvar til rammenotat til Miljøspecialudvalget, vedr. glyphosat 

Det Økologiske Råd kan ikke støtte regeringens indstilling om at støtte Kommissionens forslag om en fornyet godkendelse af glyphosat med en varighed på 10 år. 

DØR finder, at 

  • Det ikke er dokumenteret på en valid måde i EFSAs gennemgang1, at glyphosat ikke skal anses som kræftfremkaldende, således som WHO/IARC gør 
  • Der er observeret miljøeffekter ved Glyphosat, såvel over for landlevende som organismer i vand2. Ministeriet skriver, at der er påvist ”sikker anvendelse” for glyphosat, såvel i relation til land- som vandlevende organismer og den vilde flora. Det anføres endog, at der er påvist sikker anvendelse ift. mus og småfugle ”under danske forhold”. Men forespurgt i Miljøstyrelsen har vi fået oplyst, at dette alene bygger på vurderinger fra EFSA. Vi finder denne formulering misvisende og finder, at der bør foretages vurderinger under danske forhold. 
  • Den foreslåede godkendelsesperiode på 10 år er alt for lang, med de usikkerheder, som er ved glyphosat. Den bør højst være ca. 5 år pga. de nævnte usikkerheder ved såvel tox- og øko-tox vurderingerne. 
  • Godkendelsen bør ske på det vilkår, at man straks forbyder de unødvendige og særligt risikable anvendelser, dvs. til nedvisning af korn lige før høst, samt brug på offentlige arealer, herunder parker, legepladser og naturarealer, samt i private haver. 

Herudover vil vi henvise til høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening, som vi er enige i, herunder problemerne i relation til grundvand. 

Venlig hilsen  

Christian Ege 

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt