Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2017

Frihandelsaftaler med New Zealand og Australien

Bemærkninger til EU-Kommissionens udkast til forhandlingsdirektiver - Frihandelsaftaler med New Zealand og Australien

Det Økologiske Råd (herefter DØR) takker for muligheden for at kommentere henstillingerne COM (2017) 472 final og COM (2017) 469 final inklusive bilag.

Grundet den korte svarfrist har DØR ikke haft mulighed for detaljerede bemærkninger, men udelukkende bemærkninger af mere general karakter.

DØR støtter et retfærdigt og regelbaseret multilateralt handelssystem, der understøtter en bæredygtig omstilling, herunder opfyldelse af klimaaftalen fra COP21 og FN’s bæredygtighedsmål 2030.

DØR mener, at Danmark og EU skal prioritere det multilaterale samarbejde og brede aftaler om fremtidens regler for grænseoverskridende handel og investeringer. DØR henstiller til, at Danmark arbejder for, at nærværende bilaterale forhandlinger ikke medfører, at det multilaterale spor nedprioriteres og svækkes yderligere.

DØR støtter intentionen om, at frihandelsaftalerne indeholder kapitler om handel og bæredygtig udvikling, der fremmer overholdelsen og en effektiv gennemførelse af bl.a. multilaterale aftaler, herunder klimaaftalen fra Paris. For at disse kapitler skal have en reel værdi bør de være bindende og have samme status som andre kapitler i aftalen, således at de giver mulighed for sanktioner, såfremt en part til aftalen misligholder forpligtelserne under kapitlet.

Såfremt kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling blot giver parterne mulighed for at starte en dialog i tilfælde af misligholdelse af forpligtelserne, vil de reelt set ikke have nogen værdi for miljø og klima, sådan som vi har set i flere tidligere indgåede handelsaftaler.

Vedrørende ”bestemmer om aspekter af energi og råmaterialer” er det bekymrende, at det ønskes at ”begrænse konkurrenceforvridende adfærd”. Dette står i modsætning til samme kapitels intention om at understøtte og fremme ”handel og udenlandske direkte investeringer yderligere i sektoren for vedvarende energi”. En favorisering af vedvarende energi, herunder yderligere afgifter, skatter og eventuelle forbud mod klimaskadelig energi og råmaterialer, er en del af både den eksisterende og især fremtidige værktøjskasse til at begrænse klimaforandringer og opfylde målene fra Paris-aftalen. For at undgå tvetydighed ved eventuelle fremtidige tvister, bør det i dette kapitel gøres mere eksplicit, at konkurrenceforvridning til fordel for klimavenlige teknologier, herunder vedvarende energi, ikke kan undgås. Det må blot ikke være konkurrenceforvridning vendt mod eller til fordel for bestemte virksomheder eller nationer, men udelukkende for klimavenlige teknologier.

Yderligere oplysninger:
Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, tlf: 33181933 eller mail: christian@ecocouncil.dk

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i