Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2017

Bemærkninger til COM(2017) 493 final – om en Multilateral Investeringsdomstol

Det Økologiske Råd (herefter DØR) takker for muligheden for at kommentere henstillingen COM (2017) 493.

DØR støtter et retfærdigt og regelbaseret multilateralt handelssystem, der understøtter en bæredygtig omstilling, herunder opfyldelse af klimaaftalen fra COP21 og FN’s bæredygtighedsmål 2030.

DØR mener, at Danmark og EU skal prioritere det multilaterale samarbejde og brede aftaler om fremtidens regler for grænseoverskridende handel og investeringer. Nærværende forslag om oprettelse af en multilateral investeringsdomstol er øjensynligt en forbedring, sammenlignet med de nuværende bilaterale systemer til løsninger af tvister mellem udenlandske investorer og stater, kendt som ISDS og ICS, men udgør også en risiko for institutionalisering af et i forvejen skævvredet system, hvor udenlandske investorer, og kun udenlandske investorer, får mulighed for at sagsøge stater, uden om de nationale domstole.

Der er talrige eksempler på, hvordan en sådan særdomstol har ført til anklager mod stater, efter de har indført skærpede krav på miljø-, klima- og sundhedsområdet. Et multilateralt system, såfremt det bygger på samme principper og bestemmelser, som dem der er vedtaget i den nylige ICS-mekanisme i EU-Canada handelsaftalen (CETA), vil meget muligt medføre øget transparens, men vil samtidig udvide og fastholde et system, der risikerer at medføre en stigning af sager, hvor udenlandske virksomheder sagsøger nationalstater.

DØR mener ikke, at stater skal have fripas til at behandle investorer efter forgodtbefindende, men såfremt stater bryder love og regler findes der allerede velfungerende nationale domstole, der kan løse tvister mellem disse. 

I faglitteraturen er der ikke belæg for, at investor-stat tvistbilæggelsesmekanismer øger inflow af udenlandske investeringer. Det er derfor unødvendigt at indføre et multilateralt system, der giver udenlandske virksomheder endnu bedre mulighed for at sagsøge stater uden om de nationale domstole.

Såfremt bestemmelserne i den multilaterale domstol udelukkende begrænses til helt klart definerede områder, som for eksempel ”ekspropriation”, og ikke også ”indirekte ekspropriation” og formuleringer som investorers ”legitime forventninger”, vil risikoen for miljø og klima være begrænset. Men der lægges op til en multilateral udgave af ICS, som kan udgøre en betydelig risiko for sagsanlæg mod progressive miljø- og klimatiltag. Men sådanne bliver der stigende behov for, hvis vi skal leve op til klimaaftalen fra Paris og FN’s bæredygtighedsmål for 2030.

Arbejdet for en multilateral investeringsdomstol bør kun fortsættes, såfremt det er klart begrænset til veldefinerede bestemmelser. Videre skal det gøres klart, hvordan domstole vil sikre tredjeparter, herunder ”berørte miljømæssige og arbejdsretlige organisationer” (side 2, COM 493), mulighed for at intervenere og hvordan dette skal finansieres og vurderes. Domstolens kompetence bør indskrænkes, så stater og myndigheder sikres et betydeligt råderum til at opfylde internationale forpligtelser, herunder klimaaftalen fra Paris.

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i