Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2017

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. pesticider

Ad M183-17: Laminarin og M184-17: Talkum. Vi støtter indstillingen
Ad M185-17: Insekticidet bifenthrin er yderst giftigt for fisk, krebsdyr og andre akvatiske dyr. Det er et fremskridt at anvendelsen begrænses til indendørs brug, men da stoffet samtidig er forholdsvis persistent bør det udfases over en årrække – på baggrund af den fremlagte vurdering:

..... biodegradation of bifenthrin is expected to be limited in sediment, water and soil matrices. Bifenthrin is hydrolytically stable in water and photodegradation in natural water is expected to be limited. There was no information or comment during public consultation opposing this conclusion. RAC confirms on this basis that bifenthrin is not rapidly degradable under CLP-criteria. (ECHA/RAC/CLH-O-0000001740-81-01/A1, 2011)”. Stoffet er senere diskuteret og risikovurderet i EFSA hvor det har resulteret i den foreslåede begrænsede anvendelse, men det bør tilkendegives, at det på længere sigt bør udfases helt.

Ad M186-17: Metazachlor. Vi støtter ”ikke-godkendelse” pga. risiko for grundvandsforurening med nedbrydningsprodukter.
Ad M187-17: Kommissionen foreslår at forlænge udløbsdatoen for en række aktivstoffer i AIR III og AIR IV fornyelsesprogrammerne, hvor godkendelse i henhold til forordning 1107/2009 for AIR III stofferne udløber 31. januar 2018 og for AIR IV stofferne udløber 31. oktober 2020. Forlængelsen sættes til 1 år, dog 3 år for sulfuryl fluorid. Vi finder det generelt uacceptabelt, at man giver så lang en udsættelse, formentlig pga. mangel på resurser til at overholde tidsfristerne.

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt