Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2017

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. pesticider

Ad M183-17: Laminarin og M184-17: Talkum. Vi støtter indstillingen
Ad M185-17: Insekticidet bifenthrin er yderst giftigt for fisk, krebsdyr og andre akvatiske dyr. Det er et fremskridt at anvendelsen begrænses til indendørs brug, men da stoffet samtidig er forholdsvis persistent bør det udfases over en årrække – på baggrund af den fremlagte vurdering:

..... biodegradation of bifenthrin is expected to be limited in sediment, water and soil matrices. Bifenthrin is hydrolytically stable in water and photodegradation in natural water is expected to be limited. There was no information or comment during public consultation opposing this conclusion. RAC confirms on this basis that bifenthrin is not rapidly degradable under CLP-criteria. (ECHA/RAC/CLH-O-0000001740-81-01/A1, 2011)”. Stoffet er senere diskuteret og risikovurderet i EFSA hvor det har resulteret i den foreslåede begrænsede anvendelse, men det bør tilkendegives, at det på længere sigt bør udfases helt.

Ad M186-17: Metazachlor. Vi støtter ”ikke-godkendelse” pga. risiko for grundvandsforurening med nedbrydningsprodukter.
Ad M187-17: Kommissionen foreslår at forlænge udløbsdatoen for en række aktivstoffer i AIR III og AIR IV fornyelsesprogrammerne, hvor godkendelse i henhold til forordning 1107/2009 for AIR III stofferne udløber 31. januar 2018 og for AIR IV stofferne udløber 31. oktober 2020. Forlængelsen sættes til 1 år, dog 3 år for sulfuryl fluorid. Vi finder det generelt uacceptabelt, at man giver så lang en udsættelse, formentlig pga. mangel på resurser til at overholde tidsfristerne.

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i