"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2017

Høringssvar: Revision af Clean Vehicle Directive (CVD)

Vi har længe set frem til en revision af direktivet, og skal her komme med vores kommentarer. Overordnet set mener det er vigtigt at det offentlige går forrest i forhold til en grøn omstilling af transporten, og vi er derfor forundret over det lagte ambitionsniveau i Kommissionens forslag. Mange større byer i Europa vil således på flere områder af reguleringen allerede leve op til målene i 2020.
Lette køretøjer De mål som Kommissionen sætter for medlemslandene i forhold til lette køretøjer er temmelig uambitiøse. Målene bør være 50% i 2025 og 90% i 2030 med den valgte definition på ’Clean Vehicles’.

Lastbiler Det er forståeligt, at Kommissionen går ind og bruger alternative drivmidler i reguleringen, men mere vigtigt er det at man lægger op til at inddrage VECTO-baseret differentiering, når nu vi har værktøjet og snart har et betydeligt talgrundlag. Det er i vores øjne afgørende, at Kommissionen gør brug af dette (§4A), da mængden af tilgængelige alternative drivmidler er begrænset, og da elektrificeringen er den eneste realistiske full-scale løsning. Set i lyset af inddragelsen af alternative drivmidler er ambitionsniveauet igen forbløffende lavt. Vi anbefaler, at Danmark arbejder for de tunge køretøjer har VCD-mål på 50% i 2025 og 90% i 2030. Gas Naturgas bør ikke indgå som en grøn teknologi da den ikke er det. Biogas bør indgå i det omfang, der dokumenteres brug via seriøst certificeringsordning, og kun til brug i den tunge transport (ikke person- og varebiler).

Vi skal gøre opmærksom på, at de af reguleringen omfattede køretøjer, der erhverves i 2030 vil have indflydelse på CO2-udledningen frem til 2050.